Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kolding Kommune søger supervisor til at understøtte personalegrupper, der arbejder med høje følelsesmæssige krav

  • Kolding Kommune
  • Bredgade 1,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

I Kolding Kommune arbejder vi med designtænkningen ud fra visionen Sammen designer vi livet. Vi har et særligt fokus på verden fra et borgerperspektiv og på, at vi finder løsninger sammen. Mellem medarbejdere og borgere, ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. Som kommune arbejder vi naturligvis meget med mennesker, og vil gøre en positiv forskel for de borgere, vi er i kontakt med. Som samfund ser vi en tendens til, at flere borgergrupper oplever flere problemstillinger, og øgede forventninger til individuelle løsninger. Det betyder typisk, at borgere og pårørende stiller større krav til indsatsen, og til de medarbejdere, de møder. Den udvikling påvirker de følelsesmæssige krav i jobbet. Derfor søger vi en supervisor, der er stærk i arbejdet med høje følelsesmæssige og komplekse krav i arbejdet med mennesker, så vi fastholder og udvikler et godt psykisk arbejdsmiljø, med høj trivsel og sikker opgaveløsning. Det ligger os meget på sinde at bistå de medarbejdere bedst muligt, der hver dag løser arbejdsopgaver helt tæt på borgerne. Det vil vi blandt andet gøre ved at tilbyde supervision for de grupper af medarbejdere, der oplever behov for at være særligt rustede til at varetage deres arbejdsopgaver. Supervisoren placeres i HR afdelingen. HR er som afdeling fordelt på to teams, HR Rådgivning og HR Organisationsudvikling, hvor stillingen er forankret i sidstnævnte. Du vil her få ni dygtige og engagerede kollegaer, som arbejder med arbejdsmiljø, medarbejdersamtaler, trivsel, kompetenceudvikling, rekruttering, lederudvikling og i det hele taget med opgaver, der understøtter og udvikler organisationen. Vi søger en supervisor, der har lysten og kompetencerne til at indgå i en afdeling og en organisation med en fælles tilgang om at skabe sammenhæng og løsninger på tværs af organisationen ud fra Borgerens Centrum. Stillingen: Du vil få en dagligdag med stor variation med hovedvægt på supervision af medarbejdere især på gruppeniveau. Da der er tale om en nyoprettet stilling og funktion, vil der pågå et særligt udviklingsarbejde i samarbejde med både ledere og medarbejdere internt i HR, men også på tværs i organisationen. Det vil derfor være vigtigt, at du går struktureret til opgaveløsningen og bl.a. indsamler data og viden til den videre udvikling og læring. Som supervisor skaber du et læringsrum til forebyggelse og håndtering af belastende psykisk arbejdsmiljø med mulighed for individuel og organisatorisk udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Du er med til at opbygge og styrke refleksionsevnen over situationer, reaktioner og tilgangen til opgaverne hos medarbejderne, og indarbejde den opnåede læring i det videre arbejde. Om dig: Som professionel supervisor har du en anerkendt supervisionsuddannelse med udgangspunkt i den humanistiske, narrative, systemiske tænkning, og har løbende videreuddannet dig Du har uddannelsesmæssig baggrund på bachelorniveau eller højere Du har solid erfaring med at supervisere grupper af medarbejdere i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker Du er i stand til at understøtte, at belastningen minimimeres og kan håndteres ved at styrke medarbejdernes kompetencer Du har indgående kendskab til flere af de kommunale opgavetyper, og gerne supervisionserfaring inden for de kommunale velfærdsområder Du har stor viden om trivsel og dens betydning for at præstere som både medarbejder og kollega Du kan sætte dig ind i arbejdspladsens behov og supervisere på den baggrund Du besidder projekt- og proceslederkompetencer, ligesom du formår at omsætte den indsamlede viden til konkret handling Du kan stå på egen ben, er god til at indgå i relationer og sammen med disse betræde nyt land Vi tilbyder til gengæld et spændende job med en bred samarbejdsflade i en afdeling med gode kollegaer, der gerne bidrager med deres viden og erfaringer ind i denne nyoprettede stilling. Vi har en fleksibel arbejdskultur, der tager udgangspunkt i opgaveløsningens behov, men skal gå hånd i hånd med medarbejderens behov. I denne stilling vil der være skæve arbejdstider, og det er vigtigt, at du er indstillet på det for at kunne løse dine opgaver. Vi imødeser din ansøgning vedlagt dokumentation for supervisoruddannelse med en beskrivelse af, hvilke konkrete og relevante redskaber og kompetencer du besidder til varetagelse af opgaverne som supervisor i Kolding Kommunes HR-afdeling. Ansøgningsfristen er den 9. januar 2023 kl. 8.00. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse i forhold til stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer. Spørgsmål om stillingen kan stilles til chef for HR Trine Andersen på mail trian@kolding.dk eller telefon 21 78 06 24 og leder af HR Organisationsudvikling Lene Schramm Petersen på mail lepet@kolding.dk eller telefon 30 45 38 02. Vi forventer af afholde 1. samtale den 16. januar 2023 og 2. samtale den 24. januar 2023. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.