Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagoger søges til to 37 timers stillinger

  • Kolding Kommune
  • Ryttemarksvej 3,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du socialpædagog og brænder du for at arbejde & samarbejde, med udgangspunkt i borgerens centrum? Så kan du måske komme med på holdet! Fagcenter Center for Bostøtte og Aflastning (CBA), i Kolding Kommune, søger Afklarende Botilbud, Overmarksvej 19 (ABO), 2 fagligt velfunderede socialpædagoger på 37 timer ugentlig, med ansættelse den 15.02.2023. Den ene stilling er en fastansættelse og den anden stilling er et barselsvikariat. Som ny pædagog på Afklarende Botilbud bliver du en del af et team, der: arbejder med udgangspunkt i KRAP - agerer anerkendende og løsningsorienteret ser pårørendesamarbejdet som et positivt tilskud til opgaveløsningen kan reflektere over egen og kollegaers praksis – modtage og give sparring værdsætter samarbejde og er bevidst om egen professionelle rolle er skarp til at "se" pædagogikken i arbejdet med målgruppen og sætter netop sin faglighed i spil kan planlægge og koordinere selvstændigt, inden for en fleksibel ramme har IT kundskaber på brugerniveau og erfaring i at dokumentere på skrift kan afspejle egne værdier i kommunens strategi Selvværd & Sammenhæng kan opstille og arbejde efter mål i VUM, (voksenudredningsmetoden) trives med skiftende arbejdstider og arbejder hver 3. weekend, samt en rådighedstjeneste i ny og næ har fokus på at understøtte borgerne i aktiviteter og fællesskaber – i og uden for botilbuddet for at understøtte et sundt og indholdsrigt liv – forebyggelse af ensomhed der både kan gå, cykle og køre bil samt små busser Vi tilbyder dig derfor: en kompetent og dynamisk personalegruppe, som vægter arbejdsmiljøet højt gode muligheder for indflydelse på egen arbejdstid, hvor det selvfølgelig er naturligt, at holde fokus på, at kerneopgaven sætter rammen for hvornår vi er på arbejde at blive en del af en kompetent gruppe, der spiller hinanden gode med forskellige faglige perspektiver en dynamisk og spændende hverdag en personalegruppe i udvikling, med fokus på at integrere egen opgaveløsning i den fælles opgaveløsning en spændende arbejdsplads i udvikling, med store muligheder en arbejdsplads hvor vi prioriterer medindflydelse løbende faglig udvikling i form af vidensdeling, supervision, kurser og uddannelse (herunder KRAP og ASF) Afklarende Botilbud, Overmarksvej (ABO) er en driftsenhed under Kolding Kommunes Socialforvaltning, Center for Bostøtte og Aflastning (CBA), som består af Bo- og Aflastningstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I CBA bor borgerne i tilbuddene henholdsvis i egen bolig jævnfør almenboligloven §105, eller i egen etværelseslejlighed jævnfør serviceloven § 107. Boligerne er fordelt på flere matrikler i Kolding by. Der ydes social pædagogisk støtte jævnfør servicelovens § 85. På Afklarende Botilbud, Overmarksvej, hvor vi og borgerne mangler netop dig, bor 6 unge borgere i hver deres lille lejlighed. Afklarende Botilbud er et § 107 tilbud, som er et midlertidig tilbud, hvis formål er at bygge bro fra ung til voksen, og afklare hvilke kompetencer den unge har og evt. skal have videreudviklet på inden fremtidig boform findes. Borgerne har varig nedsat funktionsevne og de understøttes med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, drømme og behov via socialpædagogisk og udviklende støtte. Vi har et tæt samarbejde med Voksenrådgivningen i form af løbende opfølgningsmøder, de øvrige bostøttetilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud SOJA og uddannelsestilbud såsom STU, således at den unge under opholdet, blive præsenteret for de muligheder der kan blive en del af deres hverdag i fremtiden. Se vores hjemmeside og vores præsentationsvideoen af os. Der er 6 faste pædagoger tilknyttet Afklarende Botilbud, et antal timelønnede vikarer og desuden er vi løbende praktiksted for pædagogstuderende. I socialforvaltningen arbejder vi ud fra strategien Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør. Er du stadig interesseret? Så skynd dig at sende os en ansøgning og fortæl os gerne hvor du ser dig og dine kompetencer kan komme i spil på Afklarende Botilbud Løn og ansættelsesvikår: I henhold til gældende overenskomst. Lønnen bliver fastsat efter principperne for lokal løndannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer.  Der er tale om skiftende arbejdstider, samt weekendarbejde hver 3. weekend. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Afdelingsleder Jana Schwarz tlf. 30532504 e-mail: janas@kolding.dk Koordinator Ida Helene Hessler tlf. 20234965, e-mail idhe@kolding.dk Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg". Ansøgningsfrist: 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt: Den 13.01.2023 (Du bør derfor sikre dig, at du kan deltage denne dag) Opstart: Den 15.02.2023 Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.