Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagogisk vejleder til Center for Social Rehabilitering - Team Erhvervet Hjerneskade

  • Vejle Kommune
  • 7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for neuro-rehabilitering og har lyst til fagligt at videreudvikle vores tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade? Vil du gerne være en del af et rehabiliterende og recoveryorienteret center, der blandt andet yder støtte efter SEL § 85? Så er du måske vores nye kollega! Om jobbet Vi tilbyder støtte og vejledning efter SEL §85 til borgere med erhvervet hjerneskade i hele Vejle Kommune. Vi arbejder tværfagligt og sikrer den bedste vejledning til borgerne. Vi yder pt. støtte til borgerne alle ugens dage, herunder weekendvagt hver 8. uge. Dette kan variere, afhængigt af hvilken støtte borgeren bliver bevilliget. Vi udfører opgaverne i tæt samarbejde med Myndighed og borgernes øvrige netværk. Borgeren bevilliges støtte ud fra §85. Vi arbejder målrettet med dokumentation, indsatsmål og delmål. Vi arbejder med både individuel vejledning og læringsforløb i grupper af 4-12 personer. Vi arbejder med meningsfulde fællesskaber, relevante netværk, egenomsorg, struktur, forudsigelighed, rehabilitering osv. Center for Social Rehabilitering har fokus på, hvordan vi kan udbygge allerede gode erfaringer gennem et fagligt fokus på bl.a. natur, bevægelse, bæredygtighed og fysisk og mental sundhed, og vi er optaget af, hvordan den nyeste velfærdsteknologi kan blive en stadig støtte del af vores praksis. Den ledige stilling er placeret i Center for Social Rehabilitering Team Erhvervet Hjerneskade i Sundhedshuset, Vestre Engvej 51, 4. 7100 Vejle. Vi forventer: at du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Du er enten pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller ergoterapeut at du har særlig interesse og erfaring med borgere med erhvervet hjerneskade og gerne kendskab til psykiatri, misbrug og/eller sociale udfordringer at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar overfor egne og fælles beslutninger at du har et social/sundhedsfagligt fundament, en anerkendende tilgang, og kan agere i mange forskelligartede samarbejdsrelationer at du kan arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, således borgeren opnår en betydningsfuld hverdag at du kan møde borgeren hvor han/hun er og med faglige tilgange rumme og anerkende borgerens udfordringer, hvor I sammen kan sætte små eller store delmål at du kan arbejde med fagligt fokus, struktur, forudsigelighed, udvikling, progression og mål i samarbejde med borgeren, samt dokumentation af dette at du har lyst til at udvikle/anvende kreative metoder, værktøjer og støttesystemer tilpasset målgruppens behov, herunder interesse for gruppetilbud at du trives med at arbejde fleksibelt, selvstændigt og tage ansvar for egne og fælles beslutninger i en stor organisation i udvikling at du bidrager til vores gode arbejdsmiljø med humor og engagement at du har kørekort. Der køres primært i centrets egne biler Vi tilbyder dig: et fagligt, selvstændigt arbejdende team hvor kerneopgaven er i fokus et arbejde, hvor der er masser af muligheder for samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder Myndighed, frivillige, sundheds tilbud, CSV og Jobcenter faglig sparring med gode og dygtige kolleger, som et supplement til det du allerede kan i forvejen faglige udfordringer og mulighed for indflydelse på udvikling af afdelingen. Vi vægter tydelighed og gennemsigtighed mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdsdag med skiftende arbejdstider – under hensyntagen til borgerens indsatsplan og behov en visionær organisation i udvikling en organisation, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø fastlagt intern faglig sparring, samt ekstern supervision en arbejdsplads hvor faglighed, dialog, humor og begejstring er en stor del af hverdagen Om os CSR er en del af Social & Psykiatri, som organisatorisk er placeret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Der er ca. 300 ansatte i centret. CSR er Vejle Kommunes tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Centrets hovedopgaver er: at yde rehabiliterende støtte, hjælp, omsorg og genoptræning til borgere efter SEL §§ 82 og § 85. Støtten foregår som enten individuelle eller gruppebaserede tilbud og ydes dels borgernes hjem, i Sundhedshuset, centrets øvrige lokaler rundt i kommunen eller hvor medarbejderne aftaler at mødes med borgerne at skabe meningsfulde aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, hvor borgerne kan henvende sig direkte og møde andre ligestillede at opsøge og give hjælp og støtte til borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99 at tilbyde sundhedsscreening til alle borgere, der modtager et tilbud i centret at løse mentoropgaver for Jobcentret at ansætte medarbejdere i ledsagerordningen efter SEL § 97 og Hjælperordningen efter SEL § 94 at administrere/udbetale løn og plejevederlag, SEL §§ 118 & 119-120 at facilitere at borgerne etablerer relationer med netværk i frivilligt regi eller i form af Peer-støtte Medarbejderne har primært en pædagogisk, socialfaglig eller en sundhedsuddannelse. Derudover er der administrative medarbejdere og et afdelingslederteam. Medarbejderne er specialiserede i teams inden for ADHD/autisme, erhvervet hjerneskadede, spiseforstyrrelser, opsøgende sygepleje, sindslidelse og udviklingshæmning. Ansættelsesvilkår Der er tale om en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse d. 1. marts 2023 – dog gerne med tiltrædelse før, hvis muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Flere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen, kontakt venligst konstitueret afdelingsleder Sara Damgaard på sadan@vejle.dk eller tlf. 24 28 34 89 Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til stillingen er 3. januar 2023. Der afholdes samtaler tirsdag d. 10. januar 2023. Ansøgere, der ikke er kaldt til samtale, vil få skriftligt afslag efter afsluttet ansættelsesproces. Straffe- og børneattest Der indhentes straffe- og børneattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.