Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk udviklingssygeplejerske til Lungemedicinsk afsnit, Slagelse Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at stå i spidsen for kvalitet og udvikling på lungemedicinsk afsnit? Lidt om os Vi er et velfungerende afsnit med plads til 24 patienter og har et tæt samarbejde med lungeambulatoriet. Vi modtager akutte komplekse patienter hele døgnet. En del af vores patienter indlægges med komplekse lungemedicinske problemstillinger, hvorfor vi på afdelingen kan behandle med NIV, High Flow og C-pap. Vi kan på afdelingen som noget nyt foretage pleuracentese og har opstartet hjemme-NIV behandling. Flere projekter er i gang for at forbedre patientforløbene fx ved sektorovergangene. Vores patientgruppe er fra unge til ældre. Udover lunge patienter er der også en bred vifte af intern medicinske patienter. Vi arbejder i små teams i afdelingen og er lige nu i gang med et stuegangsprojekt for at sikre og forbedre den tværfaglige stuegang inde hos patienten. Vi har fokus på det gode indlæggelsesforløb og udskrivelsesforløb. Vi har et godt og udviklende tværfagligt samarbejde med vores faste terapeuter, diætister og læger. Der er altid mulighed for at søge viden hos dem, eller hos vores erfarne kollegaer og specialesygeplejersker. Vi er en afdeling, som har mange studerende og elever, og vi er kendt for at have et godt studiemiljø. Vi vil være på forkant med udviklingen Vi ønsker en visionær klinisk udviklingssygeplejerske, som i samarbejde med afsnits- og afdelingsledelsen vil sikre og udvikle den kliniske faglige praksis og kompetenceniveauet i medarbejdergruppen. En udviklingssygeplejerske som kan anvende evidensbaseret viden og ajourføre sig i ny viden, og som vil være ansvarlig for udviklingsprojekter af lokal og tværfaglig karakter samt deltage i integrationen af kvalitet og udvikling i den kliniske hverdag. I medicinsk blok er der et fælles forum for udviklingssygeplejerskerne, hvor fælles tiltag løftes, når opgaven har relevans for dette. Som udviklingssygeplejerske vil du blive en del af dette højt specialiserede team, hvor du også har mulighed for sparring. Der vil være mulighed for at deltage i relevante konferencer inden for kvalitet og udvikling både i Danmark og i udlandet. Om dig: Du har minimum 2 års klinisk erfaring, gerne indenfor det medicinske speciale. Du har en relevant uddannelse på diplom- eller kandidatniveau. Du har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde. Du har gode relationelle og kommunikative egenskaber, er i stand til at arbejde målrettet og brænder for forandrings-, vejlednings- og udviklingsprocesser. Du går til udfordringer med en positiv indstilling, er problemløsende og reflekterende, og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Du er igangsætter, der selvstændigt initierer, koordinerer og understøtter udviklingstiltag og forandringsprocesser relateret til klinisk praksis. I de første 14 dage vil du deltage i en fælles introduktion på sygehuset, og vi vil på afdelingen introducere dig til vores arbejdsgange og forventninger til dig. Du vil få tilknyttet en mentor og en daglig kontaktperson i din introduktionsperiode. Stillingen er på 37 timer. Stillingen er kliniknær og der vil være tid fordelt til klinisk arbejde og tid dedikeret til udviklingsarbejde. Der er mulighed for arbejdstelefon og bærbar PC. Kom forbi Hvis du er blevet nysgerrig på vores afsnit, så kom forbi. Vi vil gerne invitere til en kop kaffe, så du kan høre mere om os – og vi om dig. Ring til konst. afdelingssygeplejerske Dorthe Kronborg på telefon 58 55 95 11, så finder vi et tidspunkt. Ansøgningsfristen er 22. januar 2023 og der afholdes samtaler i uge 4. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sammen er vi bedst. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet