Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bioanalytikere til Blodtypelaboratoriet, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger bioanalytikere med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner til 3 faste stillinger pr. 1. marts 2023 eller snarest herefter. Alle stillinger er på 37 timer med pligt til deltagelse i vagtordningen. Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, vil vi gerne se en ansøgning fra dig. Vi vægter faglighed og det professionelle samarbejde lige højt. Om Blodtypelaboratoriet Du vil blive en del af og skal arbejde i Blodtypelaboratoriet, som er opdelt i flere mindre laboratorier: Prøvemodtagelsen: Her udføres præanalytiske procedurer på patient- og donorblodprøver fra hele Region Midtjylland. Vi har et dagligt prøveflow på ca. 2.000 blodprøver. Hiv-og Hepatitislaboratoriet: Her udføres der serologisk virusscreening samt NAT-test på patient- og donorblodprøver fra hele Region Midtjylland. Fraktioneringen: Her fremstilles blodkomponenter fra fuldblod tappet i hele Region Midtjylland samt en række af specialkomponenter. Blodtypeserologien: Her udføres der blodtypebestemmelse og undersøgelser for irregulære antistoffer på patienter forud for transfusion samt på gravide og bloddonorer. Derudover udføres der blodtypeserologiske specialudredninger og laboratoriet rådgiver de øvrige blodbanker i Region Midtjylland omkring blodtypeserologiske procedurer. Blodbanksekspeditionen: Her varetages udlevering af blodkomponenter samt rådgivning ved massive blødninger. Herudover er der lagerstyring og forsendelse af blodkomponenter til Regionshospitalerne i Region Midtjylland. Derudover har du mulighed for på sigt at få udvidet dine kompetencer inden for bl.a. følgende funktioner: Autoimmun Diagnostik, hvor der udføres analyser til påvisning af antistoffer associeret til autoimmune sygdomme Fæceslaboratoriet, der udfører processering af cryobags og kapsler til Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) Vi ønsker en kollega, som har interesse for immunologi og erfaring inden for specialet har gode samarbejds- og kommunikationsevner er udviklingsorienteret og klar til at tage ansvar for egen personlige og faglige udvikling kan bevare overblikket i pressede situationer og som er vant til at planlægge, koordinere og prioritere opgaver er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på faglig kvalitet og kerneopgaven er serviceorienteret og medvirker aktivt til et godt, tværfagligt samarbejde i hele organisationen har humoristisk sans samt et godt og smittende humør. Afdelingen tilbyder et job med mulighed for personlig og faglig udvikling god kollegial sparring introduktion og oplæring en afvekslende og travl hverdag med faglige udfordringer en attraktiv vagtordning mulighed for at blive en del af en velfungerende afdeling med kompetente og engagerede kolleger et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde. Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har 195 ansatte (213 inkl. forskere), heraf er ca. 75 bioanalytikere. Læs mere om afdelingen her . Afdelingen varetager ud over det tidligere nævnte også donortapning, transplantationsimmunologiske analyser, udredning og rådgivning samt udredning af immundefekter. Vi sætter en ære i et professionelt samarbejde, hvor du er ansat til to ting: samarbejde og faglighed. Vi vægter begge dele lige højt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Tjenestesteder hos Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital vil være Palle Juul-Jensens Boulevard 99 og Blodbankens Plasmacenter Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Marianne Asmussen på 7845 5077 eller marianne.asmussen@rm.dk . Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist d. 8. januar 2023. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler d. 24. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.