Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut Retspsykiatrisk Sengeafsnit

  • Region Syddanmark
  • Gl. Vardevej 101,6715Esbjerg N,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ergoterapeut - Retspsykiatrisk Sengeafsnit i Esbjerg En af vores dygtige ergoterapeuter har søgt nye udfordringer, hvorfor vi søger en ny dygtig ergoterapeut, som har lyst til psykiatri og lyst til dykke ned i det retspsykiatriske speciale. Retspsykiatrisk sengeafsnit C i Esbjerg åbnede for ca. et år siden, hvorfor vi fortsat er i gange med en spændende og struktureret udvikling. Trods vores unge alder er vi et velfungerende afsnit, som tænker fremadrettet og positivt og med særligt fokus på vores faglighed og arbejdsmiljø og at skabe et godt læringsmiljø for både studerende og medarbejdere, to studerende fortæller. ”Som studerende er det fedt at være på afsnit C. Her er et godt læringsmiljø, i et meget spændende speciale. Kollegaerne er alle engageret i at lære fra sig og at vi er velbefindende i afsnittet. Hilsen Sofie og Signe, sygeplejestuderende” Sengeafsnit C er et Retspsykiatrisk sengeafsnit med 15 senge. Afsnittet er et lukket og sikret sub-akut sengeafsnit. Målgruppen er patienter som primært kommer fra afdelingens optageområde, som er Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner. Vi arbejder med relationsbehandling, kognitiv terapi, miljøterapi, Safe Wards, fysisk aktivitet og kontaktpersonteam. Vi har stort fokus på nedbringelse af tvang herunder deeskalering og bæltefri tilgang. Patienterne er dels anbringelsesdømte, varetægtssurrogatanbragte og patienter med dom til behandling. Med baggrund i værdigrundlaget i Region Syddanmark, er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere, samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af et tværfagligt sammensat personale bestående af afsnittets overlæge og specialpsykolog, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter som i fællesskab er ansvarlige for miljøterapien og behandlingen. En af dine kommende kollegaer fortæller: ”På afsnit C har vi et godt sammenhold og vi passer på hinanden. Vi har et åbent og ærligt samarbejde og har indflydelse på eget arbejdsmiljø. Vi har indflydelse på vores arbejdstid og vi har mulighed for uddannelse. Vi er flere forskellige kompetente faggrupper og vi vægter det højt at samarbejde med patienterne.” Vi tilbyder: En arbejdsplads med fokus på din sikkerhed og faglighed, to ting som går hånd i hånd En fast stilling på 37 timer eller efter aftale, vi er fleksible et tæt tværfagligt samarbejde en arbejdsplads i udvikling, hvor dialog og inddragelse er i fokus selvstændige arbejdsopgaver, med høj grad af indflydelse på eget arbejdsområde og hvor der altid er mulighed for drøftelser med kollegaer. gode dygtige og engagerede kollegaer som prioriterer sikkerhed, faglighed og er godt arbejdsmiljø supervision arbejdsweekend hver 3. weekend ansættelse i blandede vagter 8 og/eller 12 timers vagter individuel introduktionsprogram mentorordning Vi ønsker: At du er uddannet ergoterapeut og gerne med psykiatrisk erfaring at du kan være kontaktperson for døgnindlagte retspsykiatriske patienter at du i samarbejde med dine ergoterapeutiske kollegaer kan kombinere ergoterapien i afsnittet med at være miljøterapeutisk medarbejder at du har erfaring med udredende, behandlende og forebyggende ergoterapeutisk indsats, heriblandt gerne erfaring med at udarbejde sensorisk profil, safewards-modellen, AMPS, miljøterapeutiske aktiviteter m.m. at du vil finde de bedste løsninger via dialog og godt samarbejde med patient og pårørende og være bidragende til at reducere tvang i psykiatrien. at du kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer at du er fleksibel, omstillingsparat og samarbejdsvillig at du er reflekterende og har evne til at tilegne dig ny viden at du kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger, men også vægter, det at arbejde i team højt at du vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Funktionsleder Lise Stæt Vinther 2047 6843 eller på mail lise.staet.vinther@rsyd.dk Ansøgningsfrist onsdag den 11. januar 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 3 2023