Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

AK ansvarlig overlæge søges til Hjertemedicinsk afsnit, Medicin 1, Holbæk Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

AK ansvarlig overlæge søges til Hjertemedicinsk afsnit, Medicin 1, Holbæk Sygehus Skal du være vores nye AK ansvarlige overlæge? Vi har en stor og veldrevet AK klinik i Hjertemedicinsk afsnit, men vi mangler en, der gerne vil være ansvarlig for området. AK klinikken består af et team med flere sygeplejersker, overlæger og sekretærer. Vi ser alle de almindelige problemstillinger i AK klinikken fx Venøs tromboemboli, komplekse ptt med samtidig behov for AK behandling og trombocythæmmere, ptt der skal trombofiliudredes mv. Vi har et godt samarbejde på tværs i regionen med AK klinikkerne på de øvrige matrikler og Trombosecenteret i Næstved. Vi har månedlig fælles virtuelle konferencer. Vi lægger vægt på, at du kan bidrage med et højt fagligt niveau, gode samarbejdsevner og bidrage til et stærkt og godt arbejdsmiljø. Udover AK klinikken, så har vi en stor population af hjertepatienter med et bredt spektrum af hjertesygdomme og en stor produktion af transtorakal og transøsofagal ekkokardiografi med de nyeste modaliteter inklusive 3-D og stressekko. Vi laver også Hjerte CT og er i gang med at få Hjerte MR op at stå igen. Du skal være med til at styrke det kardiologiske speciale på Holbæk Sygehus, hvor vi bl.a. lægger vægt på et tæt samarbejde med de øvrige medicinske subspecialer og har et særligt tæt samarbejde omkring patienter med kardiovaskulær sygdom og samtidig diabetes og nyresygdom. Det er afdelingens ambition at tage udgangspunkt i den enkelte patient og dennes eventuelle co-morbiditet, som har gensidig betydning for patienten. Hjertemedicinsk afsnit har et stærkt forskningsmiljø med en professor i kardiologi, en forskningslektor og flere ph.d.-studerende. På nuværende tidspunkt har vi ph.d. projekter indenfor atrieflimren, hjerteinsufficiens samt diabetes og hjertekarsygdom og de næste projekter er på tegnebrættet. Du må gerne bidrage med forskning indenfor dine egne interesseområder udover de nævnte. Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: kardiologi. Stillingen er ledig til besættelse 1. februar 23 eller efter nærmere aftale. Stillingsbeskrivelse De kliniske opgaver vil være en blanding af stuegang samt ambulant aktivitet, hvor der selvfølgelig vil være fokus på patienter i AK klinikken. Du forventes at skulle deltage i den medicinske bagvagt, som er en rådighedsvagt fra bolig. P.t. har man ca. to bagvagter pr måned. Derudover vil du skulle deltage i den ”kardiologiske vagtfunktion”, som består af en kardiologisk speciallæge i senvagt til kl. 19 på alle hverdage og to kardiologer til stuegang fra 9-17 i weekender og på helligdage Ansøger skal medvirke til, at Udvikle kliniske funktioner indenfor kardiologien i særdeleshed indenfor AK behandling Støtte udviklings-, projekt- og forskningsopgaver i det kardiologiske speciale og derved bidrage til fagets løbende udvikling og omdømme Sikre fortsat faglig udvikling, som baseres på høj grad af evidens og tværfaglighed, således at specialet altid fagligt og klinisk er i front. Medvirke til at uddanne yngre læger og medicinstuderende samt at påtage sig undervisningsforpligtigelse overfor disse samt afdelingens øvrige personale. Vi forventer at du: Har fagområdeuddannelse i Trombose og hæmostase eller er indstillet på at tage uddannelsen under ansættelsen Vil medvirke til at udvikle fagligheden og faget Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi Har gode evner til samarbejde og formidling Er dynamisk, engageret og visionær Vi tilbyder: Høj faglighed Godt arbejdsmiljø med en god stemning Mulighed for forskning. Der kan laves en nærmere aftale om fordelingen af arbejdstiden mellem det kliniske og mulig tid til forskningsmæssigt arbejde Højt fokus på opgaver inden for det kardiologiske speciale Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab Mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse Hjertemedicinsk afsnit Hjertemedicinsk afsnit modtager primært uselekterede akutte og ambulante kardiologiske patienter. Vi har 3 afsnit: Hjertemedicinsk Ambulatorium Ambulatoriet er stort med mere end 15.000 årlige besøg. Der er velfungerende sygeplejeklinikker og specialambulatorier indenfor hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelser, hypertension, rehabilitering og AK behandling. Hjertemedicinsk Sengeafsnit med 23 sengepladser Afsnittet har et højt patientflow med mere end 2000 indlæggelser og 8.000 sengedage Hjertemedicinsk Daghospital Vi er i alt 18 speciallæger i kardiologi og vi har ca. 7 yngre læger tilknyttet afsnittet. Heraf en professor og en forskningslektor. Der er et udviklingsorienteret og forskningsinteresseret miljø i kardiologisk afsnit med det tilknyttede professorat og flere forskningsinteresserede overlæger. Der dedikeres tid og ressourcer til forskning, ligesom der er gode muligheder for tiltrække forskningsmidler. Specialet er veludstyret, hvor især ekkokardiografifunktionen er højt profileret med nyt 3D-apperatur, ligesom der er et velfungerende samarbejde omkring hjerte-CT-undersøgelser og hjerte-MR med Røntgenafdelingen. Medicin 1 Medicin 1 på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i kardiologi, endokrinolog og nefrologi. Afdelingen råder p.t. over ca. 70 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Speciallægen indgår i Medicin 1’s vagtfunktion. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Susette Krohn Therkelsen 93 56 70 78 eller Cheflæge Adam Blyme 51 16 31 96. Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøgere bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet