Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge søges til anæstesiafsnittet, Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens.

  • Region Midtjylland
  • Sundvej 30,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale. Hvad kan vi tilbyde dig? Vi tilbyder en stilling inden for klinisk anæstesi, i en afdeling som prioriterer både høj faglighed og godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er nytænkende i vores tilgang til organisering af arbejdet, og tænker tværfagligt både internt og eksternt i afdelingen med fokus på patienterne. Hvad leder vi efter? Vi søger en overlæge, der skal kunne bistå vores team af anæstesiologer på operationsafsnittene. Vores anæstesiologiske opgaver er mangeartede og spænder fra elektive alloplastikker og operationer i regional anæstesi til svært syge akutte patienter med behov for komplekse operationer i form af bugvægsrekonstruktioner og giganthernier. Det er derfor en fordel at have erfaring med både anæstesi til større og mindre kirurgi. Da en stor del af operationsafsnittenes indgreb gennemføres vha. ultralydsvejledt blokadeanlæggelse, er erfaring hermed en fordel. Vi har fokus på optimal drift, og det vil være en fordel at du har interesse for at organisere og tage del i ledelse, både på operationsstuen og udenfor. Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, og kan lide at arbejde i en hverdag med stor variation. Vores afdeling Vi er en afdeling med fokus på uddannelse og undervisning og har både I-læger og HU-læger ansat. Det forventes derfor, at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de uddannelsestagende læger. Herudover prioriteres det, at speciallægerne deltager i relevante nationale og internationale kurser og kongresser. Afdelingen er desuden uddannelsessted for bl.a. sygeplejersker og andre faggrupper. Der er et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde på tværs i afdelingen og en god tværfaglig forskningsaktivitet. Afdelingens opgaver omfatter ydelser af anæstesiologisk, operativ og intensiv service til alle afdelinger på Hospitalet. Sundhedsfaglige forskere fra afdelingen yder et betydeligt bidrag til Regionshospitalets samlede videnskabelige produktion. I alt 5 forskere med ph.d. grad er ansat i afdelingen, heraf 2 med eksterne lektorater samt en afdelingslæge med et klinisk lektorat ved Aarhus Universitet. Der kan således understøttes ph.d. forløb med hovedvejlederfunktionen forankret i afdelingen, og der er aktuelt 1 ph.d.-studerende tilknyttet. Nuværende styrkepositioner for afdelingens forskning er regional anæstesi samt multimodal analgesi, hvor adskillige randomiserede kliniske forsøg er gennemført med flere på vej. Der er en stærk samarbejdskultur blandt forskerne i afdelingen, og der vil være rig mulighed for at bidrage til igangværende projekter eller opstarte egne projekter alene eller i et samarbejde med afdelingens forskere. Afdelingen rummer ud over Operations- og Intensivt afsnit også en stor Dagkirurgisk og Endoskopisk enhed, ligesom Opvågningsafsnittet, Sterilcentralen, Enhed for Lindrende Behandling og Akutlægebilen er tilknyttet ledelsen i Bedøvelse, Operation og Intensiv. Intensivafsnittet har 7 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Intensiv flyttede i 2019 i helt nye lokaler. Ligeledes er dele af operationsgangen flyttet i nye lokaler samtidig med, at vi i 2019 åbnede et nyt perioperativt afsnit: "Forberedelse og Opvågning", som er døgnåbnet ugens 7 dage. Her kan både elektive og akutte patienter behandles de første 24 timer, til de er klar til udskrivelse. Anæstesi- og Operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue og ECT-behandling. Vores Dagkirurgiske afdeling er en af Danmarks største og er placeret i moderne lokaler med nyeste teknologi og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører ligeledes et af Danmarks største Endoskopi Afsnit. Vi har en døgndækket akutlægebil, bemandet med speciallæger tilknyttet afdelingen. Uden for normal dagarbejdstid dækkes denne funktion på konsulentbasis. Man har som speciallæge mulighed for, at blive tilknyttet lægebilen i det omfang der er plads. Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, afdelingsledelsen og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn. Hvordan fordeles vagterne? Der er tilstedeværelsesvagt af speciallæge alle dage samt introduktionslæger i forvagt. Vi har en senvagt hvor en speciallæge har vagt til kl. 18.00 på alle hverdage. Derudover er en speciallæge dagligt i tilkaldevagt. Der arbejdes efter rulleskema med høj grad af fleksibilitet. Se funktionsbeskrivelse her . Ansøgning. Der vil blive gennemført faglig bedømmelse af ansøgere, der indkaldes til samtale. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Ansøgeren bør i alle tilfælde forholde sig til de 7 lægeroller i ansøgningen og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link. Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokalløn og forhandles med den faglige organisation. En forudsætning for ansættelse er, at der gives samtykke til indhentning af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger: Henvendelse ledende overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen tlf: 20335022 eller til oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe tlf: 23305689. Ansøgningsfrist den 5. januar 2023 Samtaler forventes afholdt den 25. januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.