Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du Social- og Sundheds Assistent og godt kunne tænke dig at arbejde med kirurgi, så er der en fantastisk mulighed for at blive vores nye kollega på Mavekirurgisk Afsnit og Kar Kirurgi, Kirurgi.

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Mavekirurgisk Afsnit søger pr. 1. januar 2023 en Social- og Sundhedsassistent til fast stilling på 37 timer/uge til en kombinationsstilling på karkirurgisk varice klinik (tidsbegrænset) og mavekirurgisk sengeafsnit Om sengeafsnittet: På Mavekirurgisk afsnit varetager vi primært behandling og pleje af patienter med kirurgiske lidelser i den øvre del af mave- tarmsystemet, altså spiserør, mavemund, mavesæk, tolvfingertarm, galdeveje og bugspytkirtel. Afsnittet har også regionsfunktion i fedme kirurgi, pleje og behandling. Vi har overvejende korte og færre længerevarende forløb, som både kan være simple men også komplekse pga. forskellige årsager. Ud over det mavekirurgiske speciale har vi også brystkirurgiske patienter, som overvejende behandles dagkirurgisk/ ambulant. Vi arbejder med tildelt patientpleje i teams med makkerskab mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistent. Vi har stor fokus på fagligheden og kvaliteten af det arbejde vi levere, og der arbejdes kontinuerligt på dette område til gavn for patienterne, pårørende, personalet og tværfaglig samarbejdspartnere. Vi har et velfungerende studieunit, hvor vi varetager uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø. Det skal være sjovt at komme på arbejde, og alle medarbejdere skal mødes af den rette mængde udfordringer. Når man er parat til det, er der vid mulighed for at få nøglefunktionsposter og specialfunktioner, som kan medvirke til, at man bliver ved med at lære og udvikle sig. Afsnittet kendestegnes ved dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige kompetence niveauer, og god til at sparre med hinanden. Der er høj til loft med nytænkning. Gode idéer værdsættes og lyttes til. Vi kan rigtig godt lide at være fremme på beatet, og vi er altid åben for afprøvning nye forbedringstiltag m.m. Vi har en meget positiv, afslappet og uhøjtidelig omgangstone, med plads til humor og forskellighed. Vi har mange sociale arrangementer, som man kan deltage i, i det omfang, man har lyst til. Vi er en del af Kirurgi sammen med Tarm- og Karkirurgisk sengeafsnit. Vi har et meget velfungerende samarbejde på tværs, som medvirker til en høj grad af fleksibilitet. Vi er i november 2019 flyttet i nye fysiske rammer og de 3 sengeafsnit er samlet på samme etage. Kirurgi rummer derudover i alt 5 klinikker, som delvist bemandes af oplært personale fra de forskellige sengeafsnit. Der er en oversygeplejerske ansat i hvert af de 3 sengeafsnit. Oversygeplejerskerne samarbejder på tværs, hvilket frigiver tid til at deltage i den daglige drift tæt på personalet. Vi kan tilbyde: En stilling inden for et bredt og spændende speciale Store faglige og personlige udviklingsmuligheder Systematisk introduktionsprogram, som baseres på dine erfaringer Arbejde hver 3. weekend i skiftevis 8- og 12-timers vagter Indflydelse på egen arbejdsplanlægning via ” Min tid ” Nye rammer, hvor patienterne som udgangspunkt har enestuer Organisatorisk tilhørssted Mavekirurgi Du skal have og udvise: Lyst til at arbejde med kirurgisk sygepleje Lyst til faglig og personlig udvikling Lyst til at indgå i positivt kollegialt samarbejde Stabil fremmøde. Kar kirurgi: Karkirurgisk afsnit er et højtspecialiseret speciale inden for hovedpulsårer. Karkirurgisk afsnit består i øjeblikket af 1o senge, en klinik, Sårcenter, Klinik for åreknuder og et forskningsafsnit. I afsnittet indlægges patienter til karkirurgiske indgreb pga. åreforkalkning i nederste del af hovedpulsårer i mave, ben, arme og hals. Desuden dialysepatienter, som skal have foretaget en dialysefisteloperation, Sengeafsnittet modtager både akutte patienter og patienter som indkaldes til en planlagt operation, som udskrives samme dag eller har flere dage med indlæggelse. I øvrigt er der indlagt patienter med komplicerede og langvarige sårproblemer. Vi har stor fokus på at optimere kvaliteten under planlagte og akutte indlæggelser. Vi vægter stor sammenhæng i døgnets løb, i patientforløb og samarbejder på tværs af afsnit og organisation. Vi er en gruppe engagerede, erfarne som nyere sygeplejersker med fokus på kvalitet og udvikling af patientens behandlingsforløb. Vi indgår i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde med stor grad af fleksibilitet i opgaveløsningen. Du bliver en del at et dygtigt team omkring patienten, og en ledelse der vægter din trivsel højt. I november 2019 flyttede sengeafsnittet i nye flotte rammer i det nye Akuthus med enestuer. Vores nye kollegaer Har gode samarbejdsevner, er positiv indstillet og har lyst til at arbejde for et godt samarbejde mono- og tværfagligt Vil engagere dig aktivt i arbejdet med udvikling/kvalitet af sygeplejen i afdelingen Er åben, fleksibel og har en positiv tilgang til forandringsprocesser Er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling Er opmærksom på egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø Har lyst til skiftende vagter/arbejdstider. Det er muligt med dag+ nat eller dag + aften Der er også muligt med alle tre vagttyper Arbejde ca. hver 3. weekend Stabilt fremmøde Vi tilbyder Individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram med udgangspunkt i vores nye kollegas kvalifikationer og kompetencer Et spændende og afvekslende job. Ønsker du oplæring i ambulatoriet er det også muligt efter en periode i sengeafsnittet Engageret og meget erfarne kollegaer Et særdeles godt mono- og tværfagligt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø En oversygeplejerske som vægter det gode samarbejde, nærvær og fokus på det gode patientforløb. Ansøgningsfrist: 26. december 2022 Stillingsbetegnelse: Social- og Sundhedsassistent Tiltrædelse: 1. januar 2023 Arbejdssted: Hospitalsenhed Midt Afdeling: Kirurgi, Heibergs Alle 4 8800 Viborg Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid Kontaktperson: Majbritt Søgaard Telefon: 78 44 63 73 Kontaktperson: Pia Tofte Telefon: 78 44 56 04 Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.