Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykomotorisk terapeut til tværfagligt rehabiliteringsteam i Danmarks største retspsykiatri

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du understøtte retspsykiatriske patienters rehabilitering og recovery med fokus på en tværfaglig og aktivitetsbasseret indsats? Vi søger en kollega, der brænder for tværfagligt samarbejde omkring rehabilitering af retspsykiatriske patienter, og som vil være en del af det T værfaglige R ehabiliterings t eam (TRT). En tværfaglig rehabiliteringsindsats Som en del af TRT kommer du til at arbejde ud fra en rehabiliterings- og recovery orienteret tilgang, samt i et tæt og koordinerende samarbejde med patient og sengeafsnit. Patienter med retslige foranstaltninger har særlige komplekse problemstillinger. Samarbejdet mellem TRT og sengeafsnittet har derfor afgørende betydning for patienten. Formålet med en tværfaglig indsats er, at de forskellige afsnit kan henvende sig omkring individuelle patientforløb, hvor der f.eks., på grund af manglende udvikling eller motivation, er behov for interventioner eller nye input til behandlingsplanen. TRT’s primære opgave er at skabe stabilitet i de åbne behandlingsaktiviteter, hvor patienter kan deltage som en del af behandlingen. Vi arbejder helhedsorienteret, hvilket betyder at teamet er bredt sammensat med kompetencer indenfor ergoterapi, fysioterapi, pædagogik, recovery, og psykomotorisk terapi. Arbejdsopgaver og hverdag Sammen med teamet er du ansvarlig for at planlægge og varetage trænings- og behandlingsaktiviteter i fællesområderne i Udsigten, samt understøtte at miljøet på områderne er tillidsbaseret, inddragende, og med respekt for patientens ønsker og behov. Teamet har ansvaret for sikkerheden i områderne, hvilket betyder, at vi samarbejder om, at alle områder altid er bemandet sikkerhedsmæssigt. Vi forventer derfor, at du kan bruge din faglige viden bredt og arbejder kreativt med din faglighed indenfor de rammer og faciliteter, der er. Du skal f.eks. både kunne indtænke din faglighed i et cafe- og parkmiljø, samt i et kreativt værksted, et varmtvandsbassin, et musikrum, en multisal eller et fitnesslokale. Vi planlægger både individuelle og/-eller gruppe behandlingsforløb samt åbne aktiviteter for alle. Dine opgaver som en af teamets psykomotoriske terapeuter spænder bredt og indebærer bl.a. at: Støtte patientens færdigheder indenfor kropsbevidsthed, afgrænsning, grounding og mentalt nærvær Styrke patientens evne til at selvregulere og berolige nervesystemet Støtte patienten til at mærke kropslige ressourcer via dialog, bevægelse, øvelser og manuel behandling Støtte patienten til at tage ansvaret for krop og adfærd. Vi tilbyder mulighed for faglig udvikling og moderne behandlingsfaciliteter Udsigten er den første bygning af sin slags i Danmark og er særligt designet til at opfylde behovet hos retspsykiatriske patienter. Mange nye fællesarealer og aktiviteter, skal bringes i spil og sammen med resten af teamet er du med til at sikre, at faciliteterne inddrages i patientbehandlingen. Vi tilbyder et introduktionsforløb, der er skræddersyet ud fra din erfaring og kompetencer, hvor du som en del af forløbet bliver tilknyttet en mentor og deltager i vejledning og teoretisk undervisning indenfor retspsykiatri og kognitive metoder. Om dig Du er god til at skabe tillidsfulde relationer Du er god til at se patientens ressourcer og få dem i spil Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, som bringes i spil både i forhold til patienter og kolleger Du kan se dig selv arbejde reflekteret i et tværfagligt team, herunder lære af andre og formidle egen monofaglige viden og erfaring Du udviser medansvar for afvikling af alle typer behandlingsaktiviteter Du er fleksibel, og en kollegial medspiller Vi søger en psykomotorisk terapeut, der kan og vil medvirke til at skabe muligheder i fællesområdet for patienter med komplekse problemstillinger. Vi ser gerne, at du har erfaring med psykiatri og rehabiliterende indsatser. Løn- og ansættelsesvilkår Din arbejdstid ligger i dag og aftentimerne mere præcist indenfor tidsrummet (9.00-17.00 eller 14-22.00). Der vil være weekendarbejde hver anden weekend. Ansættelse er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Har vi fanget din interesse? Så søg via linket her på siden senest den 19. januar 2023 . Du bedes uploade CV sammen med din ansøgning. Vi afholder samtaler d. 24. januar 2023. Har du spørgsmål til stillingen, teamet eller patientgruppen, er du velkommen til at kontakte ledende ergoterapeut Pernille Behnke på 29449011 eller pernille.behnke@regionh.dk . Er du blevet nysgerrig på retspsykiatrien, kan du læse mere om specialet og finde medarbejderudtalelser på: www.psykiatri-regionh.dk/nyt-job-retspsykiatri . Du kan også følge med i hverdagen på psykiatrisk.center.scthans . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet