Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til demens boenhed - Plejehjemmet Birkebo

  • Aalborg KommunePlejeboliger Birkebo
  • Forchhammersvej 23,9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Birkebo ligger i et villakvarter i Kærby tæt på Aalborgs centrum, og er et moderne plejehjem, som har plads til 100 beboer og rummer fem boenheder med 21-24 beboer i hver enhed. Den ene boenhed med ti beboere er for mennesker med demens. I tilknytning til plejehjemmet er der anlagt en sansehave og en aktivitetshave med motionsredskaber. Der er også fælles altaner og terrasser rundt om huset, så beboerne let kan komme ud og mærke vejret. På Birkebo arbejder vi ud fra vores værdier nærvær -  ansvarlighed - respekt ud fra individuelle behov og tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, så beboerne bibeholder deres færdigheder længst muligt. Vi kan tilbyde: Et spændende og alsidigt job, hvor du får mulighed for at planlægge din egen dag, inden for de givne rammer Vi arbejder med nærvær og omsorg Vi har tydelig og anerkendende ledelse Vi har personale ansat til alle ikke borger relaterede opgaver, så dine opgaver er relateret til beboerne Kompetencegivende kurser og undervisning i huset Lærerig og konstruktiv samarbejde med plejehjemslægerne Vejledning fra dygtige Cura-superbrugere Forflytningsvejledning Vi arbejder målrettet med patientsikkerhed og høj faglighed Godt daglig samarbejde med hjemmesygeplejen og ugentlige Triagemøder Tæt samarbejde med demenssygeplejerske, inkontinenssygeplejerske, faldteam m.fl. En god daglig mødekultur med mulighed for sparring med kollegaer og ledelse Fast rul med Bo-enhedsmøder, Social- og sundhedsassistent møder og personalemøder Vi vægter et godt arbejdsmiljø med psykologisk tryghed Vi har dedikerede personaler, i alle aldre og er meget åbent for hvad du kan tilbyde Lidt om stillingen: Vi har 1 ledig stilling Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer/ugen Dine primære opgaver vil være: Varetagelse af pleje, omsorg og sundhedsfaglige opgaver hos vores beboere Faglige kompetencer: Uddannet Social- og sundhedsassistent Kendskab til CURA vil være en fordel Personlige kompetencer: Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Du har et godt fagligt fundament og vægter patientsikkerhed højt Du ønsker at bidrage aktivt til stærke faglige arbejdsfællesskaber Motivation for at drage omsorg og skabe en god hverdag for beboerne Har et godt overblik  og kan understøtte beboeren i at bruge egne ressourcer Kan samarbejde med pårørende og andre fag personer Du tager ansvar i det sociale fællesskab og i at skabe et godt arbejdsmiljø Robust og stabil Arbejdsstedets adresse: Plejehjemmet Birkebo, Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Ella Pia Skov på tlf. 2520 6436 Ansøgningsfristen er den 10. januar 2023 Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.