Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker søges til introduktionsstillinger i Akutmodtagelsen Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • 7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger sygeplejersker til faste stillinger i Akutmodtagelsen Gødstrup, med tiltrædelse 1.marts 2023, eller efter aftale. Stillingerne er introduktionsstillinger, med løbende introduktion over 1 år. Der er mange forskellige tiltag med undervisning, træning, refleksion og supervision i individuelle planlagte forløb samt gruppe coaching. Akutmodtagelsen er organiseret i forskellige zoner Zone 1 – skadestue I skadestuen modtages primært den ortopædkirurgiske patient med både mindre og større skader. Samtidig er sygeplejerskerne en del af teamet i vores Traumemodtagelse, hvor der modtages patienter med skader fra større ulykker. Der er tilknyttet 9 stuer Stillings- og funktionsbeskrivelse Zone 2 Her modtages den akutte kritiske syge patient. Hvis patienten er ustabil, kaldes der sammen til traume kald eller medicinsk akutkald. Her tilkaldes også et tværfagligt team fra samarbejdende afdelinger. Der er tilknyttet 4 Akutstuer med plads til to patienter på hver stue. Stillings- og funktionsbeskrivelse Zone 3+4+5+6 Her modtages den uafklarede akutte patient, som kan være henvist fra praktiserende læge, vagtlæge eller præhospitalet. Zone 3, 5 og 6 har plads til at modtage 6 patienter og Zone 4 har plads til at modtage 9 patienter. I zone 4 er 2 af stuerne slusestuer. Ved behov for kortere observationstid bliver patienterne i Akutafdelingen, ellers indlægges de på samarbejdende specialafdelinger. Vi er organiseret i tværfaglige teams, hvor der er et tæt samarbejde mellem sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, sekretærer, farmakonomer, serviceassistenter og bioanalytikere. Stillings- og funktionsbeskrivelse Vi søger sygeplejersker som: Har lyst til faglig udvikling i den akutte sygepleje. Har lyst til at arbejde i tværfaglige teams. Har lyst til at arbejde med korte patientforløb. Har godt humør. Vi kan tilbyde Et introduktionsprogram over det første års ansættelse, hvor der tages hensyn til, og udgangspunkt i den enkeltes nyansattes kompetenceniveau Akutuddannelse eller mulighed for uddannelse til behandlersygeplejerske Faglig kompetenceudvikling, bl.a. med tværfaglig simulationstræning og systematiseret sygeplejefaglig færdighedstræning samt mange lokale undervisningsseancer. En fleksibel tilgang til arbejdstids-tilrettelæggelse, således der skabes balance i dit familieliv og arbejdsliv. Det er muligt at arbejde på deltid, hvis du ønsker at afspadsere dine tillæg. Det har stor betydning for os, at der skabes størst mulig balance mellem dit familieliv og arbejdsliv. Er du interesseret i at høre mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte en af følgende oversygeplejersker i Akutafdelingen: Maria Bentzen tlf. 24828315 eller mail: Maria.Bentzen@goedstrup.rm.dk Bente Graugaard Sørensen tlf. 22228963 eller mail: Bente.Graugaard.Soerensen@goedstrup.rm.dk . Har du lyst til at komme forbi til en uforpligtende snak og se vores flotte afdeling, er du også meget velkommen. Vi glæder os til at læse din ansøgning. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansøgningen skal være modtaget senest søndag d 15. januar Du kan søge jobbet på online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.