Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Brænder du for udvikling af sygeplejen, så er her en stilling som klinisk udviklingssygeplejerske?

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du vil blive en del af Gastroenheden som er landets største afdeling inden for specialet. Vi betjener over ½ million borgere i Område Syd, Region Hovedstaden. Gastroenheden har 2 gastromedicinske sengeafsnit med hver sit subspeciale og du har nu mulighed for at blive en del af afsnittet med subspeciale lever-pancreassygdomme. Afsnittet har specialiserede og komplekse patientforløb, der strækker sig fra helt korte patientforløb på få dage, til lange indlæggelser på flere måneder. Måske du allerede har fået interesse for det Gastromedicinske speciale eller også har du mod på at lære det at kende samtidig med du er motiveret for at være med til at udvikle sygeplejen for den gastromedicinske patient. Vi vil sammen med dig skabe et godt job til dig, hvor du får et tilrettelagt kompetenceprogram. Vi tilbyder dig: Et tilrettelagt introduktions – og oplæringsprogram Mentorordning Et job i det medicinske speciale, som forhåbentlig vil interessere dig En ledelse, der er lydhør og åben over for dine perspektiver og ideer En stilling på 37 timer i et spændende speciale i udvikling. Ca. 60 % af tiden forventes det, at du deltager i plejen i forskellige former. Der vil være vagter i et begrænset omfang, og weekendvagter hver 4. weekend. Vores kompetenceprogram: Vi har fokus på en bred introduktion til sygeplejen, træning af relevante kliniske færdigheder og netværk med andre sygeplejersker. Programmets længde er afhængigt af dine kvalifikationer og erfaring fra tidligere. De første 2 måneder får du et struktureret introduktionsprogram med introduktion til hospitalet og dit afsnit. Du vil følge én eller flere mentorer i deres blandede vagter fra dag 1, da vi har fokus på bedside-oplæring. Indholdet er såvel praktisk og teoretisk undervisning som klinisk færdighedstræning bl.a. indenfor temaerne: Amager og Hvidovre hospitals fællesintroduktion Relevante IT-systemer Grundlæggende og specialiseret medicinsk sygepleje - fælles simulationstræning med klinisk relevante emner Mentorsamtaler Gastroenterologisk efteruddannelse Læs mere om kompetenceudvikling på https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gastroenheden/om-afdelingen/Job-og-uddannelse/Sider/Sygeplejerske-i-Gastroenheden.aspx I dit arbejde som klinisk udviklingssygeplejerske vil du i samarbejde med oversygeplejersken og den assisterende oversygeplejerske, bla. have fokus på at: • Udvikle og implementere ny viden indenfor den specialespecifikke sygepleje • Medvirke til planlægning, gennemførelse og implementering af udviklingstiltag i praksis • Ansvarlig for planlægning af afsnittets faglige undervisning • Medvirke til ajourføring og udarbejdelse af relevante instrukser • Dokumentstyring af afsnittets retningslinjer og instrukser • Kvalitetssikring af patientforløb • Sætte fokus på sygeplejeforskning • Være rollemodel for nye og erfarne kollegaer • Være medansvarlig for at få introduceret nyt personale til afsnittet og specialet Som ny kollega lægges vægt på at du: Har stor lyst og evne til at inspirere og motivere til at løfte den faglige hen imod en systematisk og vidensbaseret praksis Tør tænke nyt og har masser af godt humør Bidrager til et positivt arbejdsmiljø Kan arbejde struktureret, selvstændigt og inspirere andre Kan bevare overblik og prioritere arbejdsopgaver i forhold til vigtighed og deadlines Evt har en master- eller kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse, dette er dog ikke et krav. Ansøgningen: Har du lyst til at blive en del af afsnit 316, så hører vi gerne fra dig. Ansøgningsfrist d. 4. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Start efter aftale. Hvis ovenstående har fanget DIN interesse og du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Joy Timmner - telefon 3862 2787, sengeafsnit 316. joy.stinne.timmner.01@regionh.dk Vi glæder os til at høre fra dig. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet