Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger psykologer til barselsvikariater i vores Børne- og Ungdomspsykiatriske klinik i Roskilde, da tre af vores gode psykologer går på barsel til april 2023. Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingerne vil starte med ansættelse indenfor aldersgrupperne skolebørn og unge. Organisationen tager sig af alle aldersgrupper og fagområder indenfor Børne og Ungdomspsykiatrien og der vil derfor være en god mulighed for at få oparbejdet brede kompetencer indenfor både udredning og intervention. Kompetencer Monofagligt velfunderet, nysgerrig og engageret Gerne børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring eller interesse for området Gerne testerfaring med kognitive test af børn og unge Psykoterapeutisk viden og erfaring eller interesse herfor Åben for læring, selvstændighed og fleksibilitet Evne til konstruktivt nuanceret og udviklende tværfagligt samarbejde Evne til formidling mundtligt og skriftligt Kan bidrage med psykologfaglighed i det tværfaglige felt og i forhold til forskellige professionelle instanser Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet. Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret og kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor både det samlede psykologiske felt og det psykiatriske felt. Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse. Klinikken indgår i regionale forskningsprojekter og har forskere ansat. Læs mere om klinikken her. Arbejdsopgaver Psykologen indgår i undersøgelses- og behandlingsopgaver sammen med den øvrige behandlergruppe Vurdering og udredning som led i børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse herunder kliniske psykologiske undersøgelser Individuelle samtaleforløb/psykoterapi og familiesamtaler Behandlingsansvar for egne forløb Kan indgå i forældregrupper Inddragelse i supervision samt undervisning i relation til fagligt niveau og erfaring Vi tilbyder dig En grundig introduktion - herunder mentorskab, introkurser m.m At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret behandlerteam Et fagligt udfordrende arbejdsmiljø med dygtige kolleger At indgå i et afsnit baseret på tværfagligt team-samarbejde med de andre faggrupper Faglig tilknytning til psykologerne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik og de øvrige psykologer ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland Tværfaglig og monofaglig supervision - herunder fokus på autorisation Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ti kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Læs mere om afdelingen her . Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen i klinikken ved ledende overlæge Janne Walløe Vilmar på 24 96 95 76, ledende specialpsykolog Stefan Lock Jensen på 93 57 63 91, eller chefpsykolog Annette Anbert på 20 23 42 82. Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist: 6 . januar 2023 Samtaler forventes afholdt: 12. januar 2023 Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet