Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge/afdelingslæge til Ambulatorium for Affektive Lidelser (AAL) på Psykiatrisk Center København.

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder: Faglige udviklingsmuligheder. En dynamisk, udfordrende arbejdsplads med et højt kvalificeret niveau med gode faglige udviklingsmuligheder og høj trivsel. Vi har ugentlige monofaglige lægemøder med professordeltagelse. Som universitetsklinik varetages studenterundervisning. Indflydelse. Der vil være gode muligheder for indflydelse på afdelingens udvikling, der vil være vekslende arbejdsopgaver og et tæt samarbejde med både egne fagfæller og det øvrige, tværfaglige personale. Forskning i højsædet. Både ved klinikken og Psykiatrisk Center København indgår du i et levende forskningsmiljø på internationalt niveau, som ønskes yderligere styrket indenfor affektive lidelser. KAG bipolar (Klinisk akademisk gruppe) arbejder i tæt tilknytning til ambulatoriet med implementering af den nyeste viden i klinikken. Tæt samarbejde med andre speciallæger. Vi samarbejder tæt og er 7 speciallæger i regionsfunktionsenheden af AAL. Ambulant klinik med regionsfunktion/ekspertfunktion Ambulatoriet for Affektive lidelser er en ambulant klinik og er i henhold til Psykiatriplanen for Region Hovedstaden etableret med det formål at tilbyde behandling, forskning og undervisning i affektive lidelser. Ambulatoriet for Affektive Lidelser har regionsfunktion/ekspertfunktion i Region Hovedstaden i forhold til: tidlig diagnostik og behandling af patienter med bipolar lidelse patienter med komplicerede eller behandlingsrefraktære unipolare eller bipolare tilstande patienter med bipolar lidelse eller sværere periodisk depression, som er gravide eller ønsker graviditet. Klinikken arbejder ud fra en integreret medicinsk og psykologisk behandlingsmodel, herunder med psykoedukationgrupper. Klinikken består af 7 speciallæger i psykiatri, 4 psykologer, 8 sygeplejersker, en socialrådgiver og en fysioterapeut i et tværfagligt behandlingsteam, som indgår i et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center København i øvrigt omkring behandling, forskning og undervisning og i øvrigt samarbejder med alle psykiatriske centre i Regionen. Din rolle Alle patienter henvises via Center for Visitation og Diagnostik, og som overlæge/afdelingslæge i ambulatoriet vil du varetage den indledende vurdering og diagnostik. Du vil være tovholder gennem hele behandlingsforløbet og sikre den optimale medicinske behandling og ansvarlig for behandlingsplanen. Gruppe-psykoedukation er en vigtig del af behandlingen, og du vil sammen med en psykolog eller sygeplejerske have mulighed for være terapeut i gruppeforløb. Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og herunder er Ambulatorium for Affektive Lidelser et væsentlig led i patient-rekrutteringen. Ambulatorium for Affektive Lidelser indgår som en væsentlig partner i KAG Bipolar og du vil afhængig af interesser kunne indgå i undervisning og supervision af personalet i KAG Bipolar. Vores forventninger til dig Vi søger en speciallæge i psykiatri, gerne med klinisk erfaring i behandling af affektiv lidelse og evt. forskningserfaring. Speciallæger på PCK har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse på BBH matriklen (12-14 årligt) Speciallæger på PCK deltager i undervisning af såvel præ graduat som post graduat læger. Interesseret? Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afsnitsledende Overlæge Line Hansen på 38 64 70 32/line.hansen@regionh.dk, Professor Lars Vedel Kessing på 38 64 70 81 eller Cheflæge Birte Smidt på 26 64 88 22. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter. Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse. Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning! Søg stillingen via linket på siden senest mandag d. 2. januar 2023 kl. 12. Der planlægges med ansættelsessamtaler d. 11. januar 2023om eftermiddagen. Fakta om Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret. Centret har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere, der dækker københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet. Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaison, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Ambulatorium for Affektive lidelser og Ambulatorium for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. Vi har et rigt undervisningsprogram med morgenundervisning med faglige eksperter, litteraturgennemgang af artikler eller bogkapitler samt samrating (Hamilton, PANSS, Youngs maniskala etc). Vi har professorstuegange, som kan ”bestilles” når man fx gerne vil have assistance diagnostisk, psykofarmakologisk mm. Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje. Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på " Job i Psykiatrien ". Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet