Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ambitiøs og visionær oversygeplejerske. Du skal, sammen med den afsnitsansvarlige overlæge, stå i spidsen for et velfungerende afsnit med dygtige, engagerede og højt specialiserede sygeplejersker og læger. Om Børn og Unge: Børn og Unge består af to sengeafsnit; Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte, Børn og Unge Afsnit, en Børn og Unge Klinik samt Børn og Unge Akutmodtagelse, hvor vi både har det plejefaglige og lægefaglige ansvar. Vi har i alt 39 senge i afdelingen og bor i topmoderne omgivelser med enestuer til alle familier. Om Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte: Afsnittet modtager præmature og syge nyfødte fra gestationsalder uge 28 op til 3 måneder, og er normeret til 15 senge Patienterne kan være: Afsnittet er et semiintensivt afsnit, med overvejende akutte indlæggelser af kortere eller længere forløb, hvilket betyder, at afsnittet har en blanding af opgaver inden for den komplicerede intensiv sygepleje, den akutte sygepleje og sygpleje i forbindelse med langvarige indlæggelsesforløb. Afsnittets kendetegn: Neonatal-afsnittet har høje ambitioner, og er optaget af læring, udvikling, projekter og aktiv deltagelse i afdelingens forskningsmiljø. Aktiviteterne i afsnittet udfolder sig under en paraply af en familiecentreret tilgang, hvor forældrene spørges og inddrages med henblik på det videre samarbejde og partnerskab. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde. Dette ønsker vi fortsat at udvikle, både internt i Børn og Unge, men også med vores vigtige samarbejdspartner i Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, primærsektoren og de øvrige neonatal-afsnit i Region Midtjylland. Afsnittet er præget af en høj psykologisk tryghed. Tilliden imellem os som kolleger er en vigtig faktor. Tillid højner den faglige udvikling både hos den enkelte medarbejder og i hele gruppen. Vi er også kendetegnet ved et stærkt samarbejde, hvor alle har en stemme. Dette er en vigtig parameter for, at vi i fællesskab kan skabe de bedste pleje- og behandlingsmuligheder for barnet og familierne. Den daglige drift foretages af et fast team på 3 koordinatorer i et godt samarbejde med dig. Vi har stærke, engagerede nøglepersoner og specialeansvarlige sygeplejersker på alle poster. Der er udarbejdet et veltilrettelagt og afprøvet introduktionsprogram, således at nyt personale kompetenceudvikles struktureret og sikkert i samarbejde med en tildelt mentor samt den specialeansvarlige sygeplejerske. Om dig: Du har lyst til at stå i spidsen for kompetente neonatal-sygeplejersker, hvor udvikling står højt på din dagsordenen Du er en stærk og tydelig personaleleder, som evner at uddelegere, inddrage, motivere og skabe følgeskab Du er tydelig i din kommunikation af budskaber til personale og samarbejdspartnere Du ser afsnittet som en stærk del af hele Børn og Unge, og du indgår i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige funktionsledere og ledergruppe. Du samarbejder godt og udviklende med Region Midtjyllands øvrige neonatal-afsnit, og formår at biddrage stærkt og tydeligt i samarbejdet. Du har en bred klinisk erfaring Et grundlæggende kendskab til det neonatale speciale er et plus. Du har en lederuddannelse i form af en diplomuddannelse eller indstillet på at påbegynde uddannelsen Vi tilbyder dig: Et lederjob i et velfungerende afsnit i tæt samarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge Mulighed for udvikling af dine ledelseskompetencer Mulighed for at sætte dit præg på udviklingen samt gode meningsfulde forandringer Et tæt fællesskab og samarbejde med afdelingens øvrige funktionsledere og ledergruppe Et godt tilrettelagt introduktionsprogram Sparring og følgeskab med afdelingsledelsen i Børn og Unge Et afsnit og afdeling med god humor, socialt fællesskab og højt til loftet Mentorordning Praktiske oplysninger Du kan læse mere om Børn og Unge her: www.bu.godstrup.dk Se også vores Instagram-profil: www.instagram.com/smaamiraklervest Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på www.regionshospitalet-goedstrup.dk eller ved at kontakte cheflæge Charlotte Søndergaard på tlf. 2926 3595 eller nuværende oversygeplejerske Hanne-Lise Lorentzen på 7843 0352 Ansættelse fra 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Personlighedstest indgår som en fast del af ansættelsesproceduren. Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningsfrist: 05.01.23 Ansættelsessamtaler vil finde sted 16.01.23 Desuden er stillingerne beskrevet her: Stillings- og funktionsbeskrivelse Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.