Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske, 2 årige introduktionsstilling til Mave, Tarm, Lever og infektionsafsnittet

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Mave tarm lever og infektionsafsnittet i Gødstrup søger nyuddannede sygeplejersker, med max. 1 års erfaring, til 2 årige introduktions stillinger. Derefter fortsat fastansættelse. Stillingerne på 37 timer. Dog er der mulighed for at indgå lokalaftale vedrørende afspadsering af vagttillæg, så ugentligt timetal nedsættes. Stillingerne ønskes besat 1. februar 2023, eller efter aftale Vi ved at overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske, kan være udfordrende. Derfor tilbyder vi en 2 årig introduktionsstilling, hvor du gennemgår et systematisk oplæringsforløb. Du vil udvikle kompetencer i specialet, og vil få ophold i vores dagafsnit og ambulatorie. Derudover vil du få kendskab og indsigt i samarbejdsrelationer gennem andre ophold, bl.a. i primær sektor. Formålet med oplæringsstillingerne i infektionsmedicinsk- og gastroenterologisk sygepleje og behandling er at: Sikre et højt fagligt niveau indenfor intern medicin, infektionsmedicinsk- og gastroenterologisk sygepleje og behandling. Give nyansatte sygeplejersker mulighed for at gennemføre et struktureret oplæringsforløb i infektionsmedicinsk - og gastroenterologisk sygepleje og behandling over to år. Sikre at du som sygeplejersken bliver fortrolig med arbejdsgange og funktioner i forhold til pleje- og behandlingsopgaver i vores specialer. At sikre en god overgang til arbejdslivet som sygeplejerske. Vi tilbyder At du gennemgår et systematisk oplæringsforløb indenfor infektionsmedicinsk og gastroenterologisk sygepleje og behandling. Du får mulighed for at fordybe dig i afgrænsede områder af infektionsmedicinsk-  og gastroenterologisk sygepleje og behandling. Du vil opnå viden om vores samlede pleje- og behandlingstilbud til patienterne, og blive i stand til at planlægge et patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer. Du kommer til at arbejde med afsæt i evidensbaseret sygeplejepraksis. Du vil få mulighed for at fokusere på udvikling af sygeplejen Vi tilbyder at du gennem obligatorisk supervision arbejder med den personlige udvikling i faget. Vi er et afsnit, hvor der er et godt socialt netværk blandt kolleger, og hvor vi også finder plads til humor. Beskrivelse af uddannelsesforløbet Uddannelsesforløbet foregår i vores daglige  praksis. Stillingen forløber over to år, og kommer til at bestå af flere moduler. I forløbet indgår generel introduktion til afsnittet, oplæring i de infektionsmedicinske/gastroenterologiske/interne specialer på sengeafsnit og en introduktion til de infektions-/gastroenterologiske specialer i vores ambulatorier og dagafsnit. Mod slutningen af din oplæringsperiode vil du blive introduceret til samarbejdet med andre afdelinger, og med vores tværsektorielle kollegaer. I den sidste tid af din oplæringsperiode,  kan du ligeledes forvente at blive mentor for en ny kollega i oplæringsstilling. Stillingen er på 37 timer / uge. Stillingen indebærer weekend- og vagtarbejde. Stillingen er ikke bundet for 2 år, der er tale om ansættelse på almindelige ansættelsesvilkår. Dog forventer vi at du vil gennemføre det planlagte oplæringsforløb. Praktiske oplysninger Hvis du har lyst til at være en del af et aktivt plejepersonale, som har fokus på gode patientforløb, hører vi meget gerne fra dig. Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Regions hospitalet Gødstrup på www.rhg.rm.dk . Stillings og funktionsbeskrivelse Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Helle Hindkjær Østergaard på tlf. 20 25 99 35. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV Din ansøgning skal være os i hænde den 15.01.23 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.