Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udviklings- og hygiejnesygeplejerske i Brønderslev Kommune

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at udvikle ældreområdet og samtidig være med til at løfte opgaven med hygiejneindsatsen i Brønderslev Kommune? Vi søger en udviklings- og hygiejnesygeplejerske til Strategi og Udvikling. Strategi og Udvikling er et konsulentteam i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Sundhed og Velfærd er organiseret med tre fagenheder - Visitationen, Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri. Brænder du for udvikling og hygiejneopgaven samtidig med, at du har en veludviklet organisatorisk sans og forståelse for, hvordan du lykkes i samarbejdet med ledere og nøglepersoner? Er det helt naturligt for dig at opsøge viden og dele viden? Brænder du for at stå i spidsen for indsatsen fra strategifasen til implementeringen hos medarbejderne i yderste led? Så er du måske Brønderslev Kommunes nye udviklings- og hygiejnesygeplejerske? Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge til besættelse pr. 1. marts 2023. Du bliver en del af en fagforvaltning med en række konsulenter og administrative medarbejdere, som understøtter fagforvaltningens brede opgaveløsning. Du vil indgå i opgaveløsningen på tværs af fagforvaltningen, dog vil arbejdsopgaverne primært skulle varetages indenfor Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri. I stillingen som udviklings- og hygiejnesygeplejerske vil dine primære opgaver være: ·         Udvikling og kvalitetssikring af ældreområdet i samarbejde med de andre konsulenter/ sygeplejersker i afdelingen ·         Medvirke til synliggørelse af hygiejneområdet i Brønderslev Kommune ·         Ansvarlig for at være opdateret på nyeste viden inden for området ·         Kontaktperson til og samarbejde med hygiejneorganisationen i Region Nordjylland ·         Videndele og samarbejde med hygiejneorganisationer i andre kommuner ·         Formand for og aktiv spiller i hygiejne- koordinationsudvalget ·         Udføre opsøgende arbejde for at belyse og identificere problemstillinger i et område eller enhed ·         Lede, koordinere og implementere udviklingsprojekter og hygiejneindsatser i praksis ·         Undervisning af medarbejdere i kommunen, herunder uddannelse af hygiejnenøglepersoner i samarbejde med Region Nordjyllands hygiejnesygeplejerske Vi forventer, at du: ·         Har en sygeplejefaglig baggrund ·         Er kvalitetsbevidst og arbejder målrettet og engageret med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse ·         Arbejder selvstændigt og proaktivt, så Brønderslev Kommune kan være med længst fremme ·         Har gode kommunikationsevner og er en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt ·         Er god til at opsøge netværk og skabe troværdige relationer, som fundament for dit arbejde ·         Er systematisk i planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere ·         Er kreativ i problemløsning og kan sætte en ny kurs ·         Stærk i skrift og tale. I ansættelsen som udviklings- og hygiejnesygeplejerske hos os, kan du forvente: ·         Stor selvstændighed i at løse komplekse opgaver på tværs i organisationen ·         Høj grad af indflydelse og medbestemmelse i planlægningen af dit arbejde ·         Du får god mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer ·         Mulighed for at præge retning og udvikling af Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune ·         Tæt tværfagligt samarbejde med hygiejnenetværket internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere ·         Være en del af en arbejdsplads, der vægter det gode arbejdsmiljø højt. ·         Opgaverne løses sammen med andre og du vil indgå i et team ·         Stillingen er nyoprettet, så der er mulighed for at påvirke hvilke opgaver der skal lægges i stillingen. Praktiske oplysninger: Jobbet i Strategi og Udvikling er med reference til Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø, og har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Pia Kornø på tlf. nr. 51166015 eller på mail pia.korno@99454545.dk. Mødested er Brønderslev Kommunes Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Du vil til tider have udadgående funktioner. Det er muligt at benytte kommunebil ud af huset. Der er ansøgningsfrist den 19. januar 2023, kl. 12.00. Der afholdes samtaler den 27. januar 2023. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn. I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her . Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet