Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedskonsulent til Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommunes Sundhedshus

  • Ballerup KommuneForebyggelsesenhed
  • Gl Rådhusvej, 13,2750Ballerup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at være med til at sætte retningen for hvordan vi i Ballerup Kommune skaber de bedst mulige sundhedstilbud til borgerne? Sammen med dit team og i samarbejde med kommunens jobcenter får du ansvaret for at kvalificere og udvikle tilbud til borgere som på grund af sundhedsmæssige udfordringer er uden for arbejdsmarkedet. Som ansat i Forebyggelsesenheden indgår du i et team med mange forskellige fagligheder og opgaver. Vi prioriterer at drøfte faglige udfordringer og sparre med hinanden for at blive dygtigere og levere den bedst mulige kvalitet til gavn for borgerne. Du vil have en fleksibel arbejdstid og høj grad af medindflydelse på hvordan dine opgaver skal løses. Dine vigtigste opgaver Ansvar for hold – og individuel træning med borgere uden for arbejdsmarkedet som oplever længerevarende smerter i kroppen Indgå i kommunens rehabiliteringsteam hvor du skal være med til at indstille den enkelte borger til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb Holdtræning for borgere med Type 2 diabetes. Bidrage til det gode arbejdsmiljø. Dine kompetencer Størstedelen af de borgere som bliver henvist fra jobcenteret oplever længerevarende smerter. Du skal derfor kunne hjælpe den enkelte borger med at identificere årsagerne bag smerterne og i samarbejde med borgeren og borgerens sagsbehandler udarbejde en behandlingsstrategi, som kan give borgeren sin handlekompetence tilbage. Vi forventer derfor, at Du har en sundhedsfaglig uddannelse som eksempelvis fysioterapeut, idrætsuddannet el lignende Du har kendskab til moderne smertevidenskab og viden om funktionelle lidelser Du har erfaring med at undervise forskellige målgrupper i fysisk aktivitet - gerne med kendskab til principperne for holdspil Du har erfaring med den motiverende samtale i mødet med borgeren Du er dygtig til at samarbejde på tværs af faggrupper og kunne se et problem fra forskellige perspektiver Du er god i skriftlig og mundtlig formidling. Det får du hos os Fleksibel arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde God mulighed for kursusdeltagelse og efteruddannelse Betalt frokostpause Omsorgsdage til børn Adgang til fitnessrum, bad og omklædning med eget skab Gratis parkering Tæt ved S-tog station God kantine og personaleforening. Hvem er vi Du bliver en del af Forebyggelsesenheden som hører til i Ballerup Kommunes Sundhedshus og er organisatorisk placeret under Center for Voksne og Sundhed. Teamet i Forebyggelsesenheden består af 9 medarbejdere som løser opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse ud fra de pejlemærker som fremgår af Kommunes sundhedspolitik. Områderne temaet arbejder med er eksempelvis fremskudte sundhedsindsatser i udsatte boligområder, sundhedstilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, kurser for borgere med kronisk sygdom, støtte til socialt udsatte borgere og tilbud til unge med dårlig mental sundhed. Det er meget vigtigt for os at tage godt imod en ny kollega og vi prioriterer at lave en grundig introduktion til alle teamets opgaver og medarbejdere og de fælles arbejdsgange vi har i teamet. Der vil altid være en kollega at gå til, så man kan få svar på alle de spørgsmål der naturligt vil opstå. Vil du vide mere Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte leder af Forebyggelsesenheden Bjørn Hother på telefon 4477 3308. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk Ansættelsesproces og løn Ansættelsesdatoen er den 1. marts, 2023. Vi forventer at holde 1. samtaler den 12. januar og den 13. januar og 2. samtaler den 20. januar. Ansøgningsfrist: 6. januar. 2023. Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at møde dig.