Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk overlæge/psykiatrisk lægekonsulent til Socialmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

  • Bispebjerg Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at prøve dine kompetencer af under nye rammer, så har vi brug for din hjælp i arbejdet med socialmedicin i Region Hovedstaden. Stillingen er vagtfri og med gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital, har flere socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejdsevne samt arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Afdelingen er en uddannelsesafdeling i samfundsmedicin og deltager i studenterundervisningen inden for socialmedicin. Vi er et bredt og fagligt stærkt team af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter, socialfaglige konsulenter, forskere og sekretærer og er samlet mere end 100 ansatte. Vi kan tilbyde dig En dejlig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Dygtige og engagerede kollegaer. Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt. Tværfagligt samarbejde herunder også faglig sparring fra et bredt funderet fagligt team. En arbejdsplads, der prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt Gode muligheder for efteruddannelse Hovedopgaven vil primært være at varetage udredning af borgere med psykiatriske problemstillinger samt rådgivning af afdelingens læger. Den psykiatriske funktion i Socialmedicinsk Klinik er i fortsat udvikling. Der arbejdes blandt andet med udvikling af afdelingens interne tværfaglige kompetencer og eksterne samarbejdspartnere herunder psykiatrien i Region Hovedstaden. Dine k valifikationer Speciallæge i psykiatri Bred uddannelse og klinisk erfaring Gerne erfaring inden for arbejde med tilknytning til arbejdsmarkedet og rehabilitering. Erfaring med forskning og projektarbejde vil være en fordel men ikke et krav. Vi søger en læge, der er god til at samarbejde og kommunikere såvel mundtligt som skriftligt, kan arbejde tværfagligt og kan rumme, overskue og konkludere på ofte meget komplekse problemstillinger. Du skal være god til at tage ansvar, ledelse og initiativ, få beslutninger gennemført samt være engageret og have en positiv indstilling til Socialmedicinsk Centers fremtidige udfordringer og udvikling. Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure Den faglige bedømmelse af ansøgningen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder, der svarer til alle de 7 roller i den nye speciallæge ordning, jf. ”Vejledning for faglige bedømmelser af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden”. Ansøgningsfrist er mandag d. 09.01.23 og samtaler forventes afholdt i uge 3. Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til psykiatrisk overlæge Lisbeth Nüchel Petersen tlf. 3864 9800 eller ledende overlæge Mette Nolde Malling tlf. 3864 9848. Kom gerne og besøg os og få en snak med mulige kommende kolleger Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet