Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter søges

  • Kalundborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Det sociale voksenområde, Center 1, Trekløveret Kalundborg kommune søger Social- og Sundhedsassistenter 30 - 37 timer pr. uge Savner du tid til nærvær, fordybelse og faglige udfordringer (på den udviklende måde), hvor der er fokus på både pædagogik og på den sundhedsfaglige indsats, så er du måske den rette person til vores stilling. Vi arbejder respektfuldt, anerkendende og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og måder at indgå i livet på. Kerneopgaven i det sociale voksenområde center 1 er gennem pædagogisk støtte, vejledning, omsorg og pleje, at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evne til at mestre eget liv. Der arbejdes med dokumentation på borgernes delmål og andre relevante oplysninger Der samarbejdes med sagsbehandler, pårørende og øvrige samarbejdspartnere Din profil Vi søger social- og sundhedsassistenter der: Ønsker at arbejde med både den sundhedsfaglige og socialpædagogiske indsats på bostedet Ønsker at være aktiv ift. ledsagelse af borgerne i forbindelse med lægeundersøgelser og sygehusbesøg mm. Kan varetage kontaktpersonopgaver med fokus på både de sundhedsfaglige mål og de pædagogiske mål Har "team spirit" - vi hjælper hinanden og har godt kollegaskab - vi spiller hinanden gode og stiller spørgsmål til hinanden, for at blive klogere på praksis og endnu dygtigere fagligt Har blik for den aktiverende og habiliterende indsats og møder borgerne på en tillidsskabende og anerkendende måde, sådan at borgerne oplever mest muligt succes og mestring Kan navigere i og arbejde forebyggende ift. at konfliktnedtrappe, sådan at overblikket bevares og der bliver skabt en ny vej, med mindst mulig frustration/konflikt hos borgeren Kan håndtere udadreagerende adfærd med fokus på omsorgen for borgeren, som har det svært Kan arbejde med forflytninger - en del borgere er kørestolsbrugere Søg gerne selvom du ikke kan sætte kryds ved alt Derfor skal du vælge os Vi tilbyder: Dygtige, passionerede og fleksible kolleger - vi har mange forskellige uddannelser, erfaringer og fagligheder Mulighed for tid til faglig fordybelse og planlagt administrativ tid samt planlagt tid til medicinhåndtering Spændende arbejdsopgaver med høj grad af faglighed og mening Et job i en værdibaseret organisation, hvor vi har fokus på udvikling på tværs af enheder Høj grad af frihed i jobbet, under ansvar Høj grad af indflydelse på egen tjenestetidsplan - vi arbejder fast hver anden weekend samt i skiftende tjenester og der er en hovedvægt af aftenvagter. MEN der er også mulighed for at ønske en mere traditionel aftenplan f.eks. 5-2 med fast weekend Løn og ansættelsesvilkår Løn i henhold til overenskomsten - særlige lønkrav bedes anføres i ansøgningen. Hvis du vil vide mere Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Henrik Gundersen på mobil: 40 45 39 54 eller e-mail: hgun@kalundborg.dk Ansøgning Vi rekrutterer løbende og stillingsopslaget bliver lukket, når vi har de rette medarbejdere. Dog ønskes ansættelsesproceduren gennemført med opstart senest pr. d. 1.2.2023 Om os Kalundborg er en kommune i vækst. Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på. Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur. Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed. Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien "Karriere på Kalundborgsk". I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere. Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/ Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge. I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet