Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

(Genopslag) Ambitiøs sagsbehandler til koordineret indsats på beskæftigelsesområdet - for jobparate kontanthjælpsmodtagere

  • Kontanthjælp mv.
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at vejlede, motivere og skabe gode forløb for ledige borgere?  Og er du ambitiøs og har mod på at afprøve nye veje for at få borgere i job eller uddannelse? Vi har de seneste 4 år vist, at det virker at have med en håndholdt indsats, hvor vi tror på borgerne og hvor vi tror på, at det virker med en indsats, der foregår i virksomhederne. Vi udvikler hele tiden på vores indsats og tilbud, for forsat at prøve nye veje - og vi har brug for dig til, at fortsætte med den gode udvikling. Om jobbet Der er tale om et attraktivt job, hvor du får tid, plads og ressourcer til at afprøve forskellige metoder for at støtte borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, i job. Du vil få mulighed for at bidrage til den løbende videreudvikling af teamets metoder. Som sagsbehandler får du myndighedsansvaret for ca. 35 borgere. Den primære målgruppe for dig er jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med en lang ledighedsperiode bag sig og behov for en særlig indsats. Borgerne skal mødes med en job- og uddannelsesorienteret tilgang og med en tro på, at den enkelte lykkes i opnåelse af de mål, der bliver sat. Nøgleord i kontakten med borgerne er: Dine opgaver: Relationsarbejde med hyppige samtaler Fokus på job og jobsøgning Én gennemgående sagsbehandler frem til selvforsørgelse Helhedsorienteret tilgang, hvor du varetager alle opgaver inden for beskæftigelsesområdet – med undtagelse af ydelser Du skal være til rådighed, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere har nem adgang til at få kontakt Hvem er du Du er først og fremmest en fornøjelse at arbejde sammen med. Du er god til at sætte dig ind i ny viden, og du kan omsætte denne til en indsats, der virker for den enkelte borger. Du har en veludviklet forståelse for borgerne, og den situation de befinder sig i. Du forstår derfor, hvordan du både kan stille krav og støtte dem i nødvendigt omfang i vejen til job eller uddannelse. Du er en ildsjæl, og du har lysten til at udfordre vanetænkningen og måden, hvorpå myndighedsrollen udøves. Du er samtidig målrettet og god til at strukturere dit arbejde, så de gode idéer bliver ført ud i livet, og du er stærk i udarbejdelse af skriftlig dokumentation. Du har en socialfaglig uddannelse og erfaring med målgruppen fra arbejdet i et jobcenter, samt eventuel erfaring med virksomhedsindsats. Du skal være indstillet på ud over myndighedsrollen også at skulle have mentorlignende opgaver. Afdeling Vi startede den 1. januar 2018, hvor vi fik sammensat et supergodt team. En kollega har valgt at søge nye udfordringer, og derfor mangler vi en kollega. Teamet består af 5 ildsjæle, som nu skal have en ny kollega, der matcher dem. Teamets opgave er at bringe borgere langt fra arbejdsmarkedet eller uddannelse ind på eller tilbage til selvforsørgelse. Samtidig udvikler vi selv nye veje med nye tilgange og metodik. Det samlede team på 5 personer er fordelt på 2 virksomhedskonsulenter og 3 sagsbehandlere, hvor målgrupperne er uddannelseshjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Vi tilbyder Gode muligheder for at udvikle og præge området Kontorfællesskab med ambitiøse kolleger, hvor der bliver sparret meget, og bølgerne kan gå højt Gode kolleger, der komplementerer både på personligheder og faglighed, og som støtter hinanden i hverdagen Personalebiler, der kan bookes ved kørselsbehov Flextid Fleksibel fredag Funktions-/stillingsbeskrivelse kan findes ved at trykke her . Ansættelsessamtaler afholdes den 25. januar 2023. Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet