Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge ved Bedøvelse & Operation 1 (B&O1), operationsafsnit OP Syd 3, Aarhus Universitetshospital.

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Stillingen som ledende overlæge til ledelse operationsafsnit OP Syd 3 er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Som ledende overlæge, vil du indgå i et tæt funktionslederfællesskab med oversygeplejersken for OP Syd 3, og du vil blive en del af den samlede ledergruppe. Der er klinisk funktion som overlæge og gruppen af speciallæger løfter det faglige ansvar i fællesskab. Du vil blive personaleleder for ca. 2-3 overlæger og 4-5 afdelingslæger. Alle i ledergruppen refererer til afdelingsledelsen. Om afdelingen B&O1 er en afdeling under udvikling, og ansættelsen er en del af omstruktureringen i forbindelse med etablering af AUH Ledelsesmodel (se organisationsdiagram). Afdelingen har 4 afsnit, der primært yder anæstesi og operations- og opvågningssygepleje til følgende områder: OP Syd 1: Øvre Mave- og Tarmkirurgi, Røntgen og Skanning, Lever- Mave og Tarmsygdomme samt Lunge sygdomme. OP Syd 2: Nedre Mave- og Tarmkirurgi, Øre-Næse og Halskirurgi OP Syd 3: Kvindesygdomme, Urinvejskirurgi, Nyresygdomme, Kræftafdelingen og Røntgen og Skanning. Forberedelse og Opvågning Syd: Modtager patienter fra de 3 operationsafsnit. Smerteteamet er organisatorisk en del af B&O1 og dækker hele AUH, hvilket også gælder for uddannelsesansvarlige sygeplejeplejersker og kliniske sygeplejespecialister. Alle læger i hoveduddannelse i anæstesiologi er ansat i B&O1 under deres ophold på AUH, hvor de arbejder på forskellige anæstesiologiske afdelinger. OP Syd 3 varetager flere højt specialiserede funktioner, og deltager i fortsat udvikling af disse sammen med vores samarbejdspartnere. Desuden samarbejdes der, især på det akutte område, på tværs af hele afdelingen, så operationsområdet er et "Fælles Syd". Der er et fælles akut vagthold, hvor anæstesilæger sammen med operations-, anæstesi- og opvågningssygeplejersker fra de 3 operationsafsnit og FO Syd, varetager den akutte behandling. Alle akutte patienter prioriteres efter Akut Hasteklassifikation. I det elektive område er der faglige grupper på tværs. Afdelingen har tæt samarbejde med de kirurgiske og medicinske samarbejdspartnere og andre anæstesiologiske afdelinger på AUH. Værdier for ledelse bygger på ordentlighed, tillid, mod og nysgerrighed. Vi har patienten i centrum og prioriterer et godt arbejdsmiljø. Vi efterspørger følgende kompetencer Speciallæge i anæstesiologi Kompetencer og gerne uddannelse indenfor ledelse og tværfagligt samarbejde Tager ansvar for og kan initiere udvikling af afsnittet og afdelingen Har organisatorisk forståelse Solide kliniske kompetencer i anæstesi og perioperativ behandling, gerne indenfor relevante specialer, men det er ikke en forudsætning Fremstår rolig, visionær og lyttende Går aktivt og åbent ind i løsning af konflikter Inddrager kollegaer og samarbejdspartnere i udvikling af patientforløb og samarbejdsrelationer Understøtter uddannelseskulturen og har erfaring med vejledning Understøtter og efterspørger forskning og kvalitetsarbejde Sikrer daglig stabil drift og godt arbejdsmiljø Anvender, efterspørger og deler data Deler afdelingens visioner om et "Fælles Syd" og bidrager til fortsat udvikling af fællesskabet Repræsenterer B&O1 og AUH Vi tilbyder dig som ledende overlæge En højt specialiseret afdeling med et godt arbejdsmiljø Inspirerende opgaver med stor mulighed for selv at præge indholdet Afdelingsledelsens tillid og nærhed Trygt og fortroligt ledelsesfællesskab med oversygeplejersken og den samlede ledergruppe Speciallægegruppens opbakning og bidrag til løsning af opgaverne En medarbejdergruppe, hvor høj faglighed og udvikling af den gode kultur er i centrum Mulighed for videreuddannelse og sparring/supervision Samlet onboardingforløb for vores tværfaglige ledergruppe i B&O1, og også lederforløb sammen med de nærmeste kirurgiske samarbejdspartnere Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen som ledende overlæge indplaceres under afdelingsledelsen efter Aftalen vedrørende lægelige chefer. ledende overlæge vil indgå i vagt sammen med de øvrige overlæger. Som udgangspunkt er det rådighedsvagt fra hjemmet, men det kan også være vagt med tilstedeværelse. Fordeling af tid til administrativ ledelse og kliniske opgaver aftales med afdelingsledelsen. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgnings- og ansættelsesproces: Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan indhentes hos cheflæge Birgitte Brandsborg birbrand@rm.dk , tlf. 2684 4438. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, sundhedsfremmer, leder/administrator, akademiker og professionel – de 7 lægeroller Motiveret ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, ledelseserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til Afdelingsledelsen Bedøvelse og Operation 1, AUH, og sendes til ledende overlæge Birgitte Brandsborg. Ansøgningsfrist: 4.januar 2023. 1. ansættelsessamtale og 2. ansættelsessamtale forventes afholdt 26.januar og 8.februar 2023. Mellem 1. og 2. samtale vil der bliver foretaget en personprofil-analyse. Vær opmærksom på at der samtidig opslås en stilling som ledende overlæge for Operationsafsnit OP Syd 1/OP Syd 2, B&O1, som også kan søges. Organisationsdiagram - Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.