Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme Rigshospitalet - Blegdamsvej

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En introduktionsstilling ved Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet – Blegdamsvej er ledig til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter. Om klinikken Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme udreder, behandler og følger patienter med mange forskellige neurologiske sygdomme. Vi har en række forskningsgrupper, der laver både klinisk og basal forskning. Vi uddanner læger på alle niveauer. Klinikken modtager akutte neurologiske patienter fra en del af København samt med udvalgte diagnoser fra hele landet. Vi har højt specialiserede funktioner indenfor en lang række neurologiske sygdomme. Vi har 1 sengeafsnit med i alt 20 senge samt flere subspecialiserede ambulatorier. Om stillingen Dine kliniske arbejdsopgaver omfatter vagt, stuegang og ambulatorium. Vagtforpligtelsen er p.t. 11-skiftet, vagten er med tilstedeværelsespligt og indbefatter neurologiske tilsyn i Traumecentret. Vi lægger meget stor vægt på den lægelige videreuddannelse. Du får et individuelt tilrettelagt introduktions- og uddannelsesprogram og har gennem din ansættelse en hovedvejleder. Ved brug af uddannelsesplaner og kompetencevurderinger sikrer vi, at du løbende opnår dine uddannelsesmål. Vores arbejdsplanlægning understøtter, at du får kontinuitet i din videreuddannelse og kendskab til de forskellige neurologiske sygdomsgrupper og undersøgelsesmetoder. Du kommer til at opleve en stor alsidighed og bredde i dine daglige kliniske arbejdsopgaver. Du vil se patienter med almene neurologiske sygdomme og patienter med sjældne diagnoser. Vi har et dagligt undervisningsprogram, og vores speciallæger yder supervision i samtlige funktioner. Således har vi parallelambulatorier i alle specialambulatorier. Du får kursusfri til de obligatoriske kurser og du har fokuserede ophold på relevante afdelinger. Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme og vores videnscentre har mange forskningsprojekter som du kan medvirke i. Kvalifikationer Interesse for klinisk neurologi, engagement og gode samarbejdsevner vægtes højt. Har du erfaring med klinisk neurologi eller forskning vil det være yderligere kvalificerende – men det er ikke et krav. Yderligere oplysninger Yderligere information om stillingen kan du få ved at henvende dig til uddannelsesansvarlig overlæge Kirsten Svenstrup, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, telefon 3027 3038 Du kan læse mere om Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på www.rigshospitalet.dk. Din ansøgning sendes elektronisk via linket på siden og vedlægges kopi af eksamensbevis og curriculum vitae. Ansøgningsfrist 6. januar 2023. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet