Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionslæger, Operation og Intensiv

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

2 Introduktionslægestillinger i det anæstesiologiske speciale ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse 1. februar og 1. april 2023 eller efter aftale. Kunne du tænke dig at prøve vores speciale af? Vi drives af et fælles engagement, højt humør og stor faglighed i en til tider uforudsigelig hverdag, og vi vil bestræbe os på at tilpasse udfordringerne til dit aktuelle niveau. Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup Regionens største sammenhængende operationsgang med 23 aktive operationsstuer. Følgende kirurgiske specialer: Abdominal, ortopæd, urologi, gyn/obs, øre-næse-hals, øjen Ca. 20.000 anæstesiydelser årligt, heraf udgør børneanæstesier 1.400. Intensiv terapi afsnit med 11 pladser - ca. 1.200 patienter årligt. Ca. 3.000 fødsler per år. Fødeepiduralfrekvensen er ca. 20%, sectiofrekvensen ca. 20%. Ca. 700 traumekald årligt og ca. 700 akut medicinske kald 4 akutlægebiler i området, den ene (Herning) indgår delvist i afdelingens drift Forskningsansvarlig overlæge og aktuelt ét PhD-forløb (Afdelingslæge). Lægestaben består aktuelt af 30 speciallæger, 4 læger i sidste år af hoveduddannelse samt 5 læger i introduktionsstilling. Hvad kan vi tilbyde Formaliseret flyvefærdighedsprogram og dedikeret dagtid de første 6 uger. Blokskole (perifer nerveblokade) er under opbygning. Det vil være muligt under ansættelsen at medvirke i forskningsprojekter. 5 ugers fokuseret ophold på Intensiv med dagtid og superviseret stuegang. Stort volumen af procedurer, herunder spinal, epidural, CVK og deltagelse ved akutte kald i huset. Stillings- og funktionsbeskrivelse Forventninger til dig som uddannelseslæge Vi forventer at du har interesse for og lyst til at engagere dig i det anæstesiologiske speciale med forpligtigelse over for egen uddannelse, afdelingens drift og arbejdsmiljø. IT-kompetencer på brugerniveau forventes. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en godkendt børneattest og autorisation. Du kan søge jobbet online ved at klikke på "send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningsfristen er mandag den 2. januar 2023. Afholdelse af samtaler er planlagt til den 12. januar 2023. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Mikkel Seneca på mail: mikthu@rm.dk /tlf. 3158 3303. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside: Flyvefærdighedsplan - Introduktionsreservelæger - Regionshospitalet Gødstrup (regionshospitalet-goedstrup.dk) Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.