Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut søges til Blindecenter Bredegaard

  • Bredegaard
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Når man spørger beboerne på Blindecenter Bredegaard hvad de ønsker sig af kvaliteter hos nye medarbejdere siger de blandt andet følgende: Du skal kunne hjælpe mig med det som er svært. Du skal kunne forstå blindhed og give mig tryghed. Jeg vil også gerne have hjælp til min pc og iPhone. – Tanja Maj Du skal kunne lave mad sammen med mig og læse min post for mig, ikke kun rudekuverter. – Søren Du skal gøre en indsats for at forstå blindhed og hjælpe os med at holde orden i huset. - Ulla Fællesnævneren for beboerne på Blindecenter Bredegaard er synshandicap. Derudover har alle beboerne andre funktionsnedsættelser, både kognitive og fysiske. Bredegaard er et højt specialiseret bo- og dagtilbud efter servicelovens §§ 108, 103 og 104 og du vil derfor blive uddannet i blandt andet mobility og synspædagogik. Arbejdet på Bredegaard er spændende og afvekslende, tempoet er højt og de primære arbejdsopgaver er, at hjælpe og støtte beboerne i botilbuddet i at kunne leve et godt, trygt og indholdsrigt liv med arbejde, fritid og personlige gøremål herunder personlig pleje. Sammen med dine kolleger og beboerne vil du tilrettelægge tværfaglige indsatser med det formål, at udvikle og forbedre beboernes muligheder og færdigheder. Hvis du er i tvivl, om jobbet er noget for dig, kan vi tilbyde en ”besøgsdag”, hvor du introduceres til beboerne, arbejdsopgaver, den faglige tilgang, og hvad det vil sige at være en del af familien Bredegaard. Du skal ikke kunne det hele Du behøver ikke kunne sætte flueben ud for alle nedenstående punkter. Vigtigere er, at du er drevet af lysten til at lære og arbejde med Bredegaards meget forskellige beboere. Du arbejder i beboernes hjem og derfor er det også vigtigt, at du med udgangspunkt i din faglighed kan danne meningsfulde relationer til beboerne. Dine ergoterapeutiske opgaver vil blive at forbedre vores arbejde med forflytninger og sanseprofiler og at udarbejde ADL-vurderinger og ADL-beskrivelser, som skal hjælpe med at sikre, at beboerne får den nødvendige hjælp samtidig med at de bevarer og udvikler deres færdigheder. Det er en fordel hvis du er AMPS-kalibreret eller villig til at blive det, for vi anvender resultaterne aktivt i vores ICF-beskrivelser og i de individuelle planer. Har du viden om dysfagi og forebyggelse heraf er det et plus, og du vil sammen med køkkenpersonalet og vores kliniske underviser have ansvar og fokus på dysfagi i dagligdagen. Vi er et uddannelsessted for blandt andet ergoterapeutstuderende og derfor skal du være frisk på at have følgeskab af studerende. Derudover ønsker vi os en kollega som er uddannet ergoterapeut med autorisation er nysgerrig på og gerne vil arbejde indenfor det specialiserede socialområde har interesse i synspædagogik og syns(re)habilitering har interesse i neuropædagogik anser pleje og omsorg som en del af den pædagogiske indsats hviler solidt i din faglighed og bringer den i spil i hverdagen, hvor de tværfaglige beslutninger føres ud i livet har gode kommunikative evner og kan dokumentere dit arbejde – vi anvender fagsystemet Nexus Hos os får du Godt introduktionsforløb og mentorordning Kontaktperson for 1-2 beboere med ansvar for udarbejdelse af ICF, individuelle planer og målarbejde Kolleger med mange forskellige faglige baggrunde fx socialpædagoger, fysioterapeuter og synskonsulenter, hvilket giver dynamik i det tværfaglige samarbejde Sparring og supervision med klinisk underviser i ergoterapi En arbejdsplads, hvor brugerinddragelse er centrum i alt hvad vi gør Neuropædagogisk supervision Fokus på pårørende- og netværkssamarbejde Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Et arbejdsmiljø med plads til humor og hinanden Botilbuddet består af 41 boliger fordelt på to tværfaglige teams. Dagtilbuddet består af et aktivitets- og samværstilbud og værkstedsenheder med beskæftigelse indenfor træ, metal, montage, tekstil, musik og medier. Læs mere om os på www.blindecenterbredegaard.dk . Vilkår, yderligere oplysninger og ansøgningsfrist Stillingen er på 37 timer om ugen i blandede vagter; hverdage, helligdage og hver 3. weekend (to weekender på seks uger). Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Vi har faste nattevagter. Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgning vedlagt CV og evt. andre relevante bilag bedes sendt via link senest mandag d. 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Til samtalen vil du også møde nogle af beboerne. Hvis du har spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte funktionsleder Louise Rubin på telefon 2476 8738. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet