Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialområde Hjerneskade søger en erfaren ergoterapeut til neurorehabilitering

  • Region Midtjylland
  • Tagdækkervej 10,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med rehabilitering og gøre en forskel? Synes du, voksne med erhvervet hjerneskade er en spændende målgruppe? Kan du bidrage med ergoterapeutisk viden i et komplekst borgerforløb? Og synes du, tværfagligt samarbejde er berigende? Så har vi måske stillingen til dig. Vi søger en erfaren ergoterapeut til specialiseret neurorehabilitering. Neurorehabilitering Midt er en del af Specialområde Hjerneskade under Socialområdet i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af syv døgntilbud og to dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse. Vi søger dig, som har Kendskab til borgere med erhvervet hjerneskade Erfaring med eller lyst til at arbejde med neurorehabilitering Erfaring med eller kendskab til neurologi Erfaring med ABC konceptet samt kendskab til AMPS og FOTT Erfaring med at træne på krops- og deltagelsesniveau Erfaring med relationsarbejdet og arbejde med mennesker i krise. Som person skal du være god til, at skabe overblik og være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne i en travl hverdag. Du skal være god til skriftlig dokumentation og have gode IT kundskaber. Desuden er det vigtigt, at du har lyst til at være aktiv i det tværfaglige samarbejde og bidrage positivt til afdelingens udvikling. Vi tilbyder Et afvekslende job med faglige udfordringer, hvor du får brugt en bred vifte af dine kompetencer Stor indflydelse på planlægning af egne opgaver Løbende supervision og faglig vejledning samt uddannelse indenfor neuropædagogik Et højt tværfagligt miljø med mulighed for faglig fordybelse. Vi er en arbejdsplads, hvor humor og arbejdsglæde kendetegner hverdagen. Vi har tillid til, at du kan udføre dine arbejdsopgaver efter en god introduktion til afdelingen og arbejdsopgaverne. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst Det er en stilling på 35 - 37 timer ugentligt med opstart 1. marts 2023. Skriv dit ønskede timetal. Arbejdet vil bestå af dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter. Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Lone Aagaard på tlf. 21 13 36 30. Ansøgningsfrist senest 2. januar 2023. Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular. Der ønskes medsendt uddannelsesbevis samt relevante referencer. Om Neurorehabilitering Midt Neurorehabilitering Midt har ti pladser til midlertidig rehabilitering af borgere med moderat til svær hjerneskade. Borgerne er typisk indskrevet tre måneder efter endt sygehusophold. Med udgangspunkt i den kommunale SL § 141 handleplan og borgernes egne ønsker, konkretiserer vi indsatsen i en individuel plan. Vores opgave er at rehabilitere borgerne til et selvstændigt og meningsfyldt liv samt være med til at afklare fremtidig boform. Vi er en afdeling i løbende udvikling. Personalegruppen er engageret og arbejder meget tværfagligt, og der er fokus på medindflydelse. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk og uformel omgangstone. Vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, er nysgerrige og reflekterer løbende over vores praksis. Dine kollegaer er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, neuropsykolog, logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Alle bliver oplært i og arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag. Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk, samt om  Neurorehabilitering Midt på www.soh.rm.dk/neurorehabilitering-midt. Se mere om vores hverdag på Instagram under neurorehabiliteringmidt eller på Facebook under Neurorehabilitering Midt. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.