Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oplæringsstillinger på plejehjem eller i Hjemmeplejen i Københavns Kommune

  • Københavns KommuneAfdeling for Organisation og HR 1
  • Borups Allé 41,2200København N,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Tid til et brancheskifte? Overvejer du en ny karriere, og kan du se dig selv i et meningsfyldt job, hvor du dagligt gør en forskel for mange mennesker? Så er du måske vores nye kollega i en oplæringsstilling på et af vores plejehjem eller i Hjemmeplejen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har brug for flere fagligt dygtige medarbejdere. Derfor tilbyder vi dig en oplæringsstilling på et af vores plejehjem eller i hjemmeplejen. En oplæringsstilling, som udover at give indblik i og erfaringer med faget, klæder dig på til at starte på en uddannelse som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent) eller social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper). Hvad er en oplæringsstilling? En oplæringsstilling er en ansættelse på seks måneder, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med forskellige omsorgs- og plejeopgaver og får indsigt i de opgaver, som sosu-hjælper og sosu-assistent varetager. Det arbejde du udfører i oplæringsforløbet bidrager til, at borgerne i ældreplejen oplever en god og værdig hverdag. Forløbet indeholder bl.a. et kursus i grundlæggende færdigheder på SOSU-skolen (SOSU H), arbejde med læringsmål sammen med din kontaktperson, mentorordning samt besøg hos uddannelsesvejledningen på SOSU H. Forløbet hjælper dig med at blive afklaret på, om en sosu- uddannelse skal være næste skridt i din karriervej og styrker dine forudsætninger for at gennemføre en sosu-uddannelse med et stort udbytte. Læs mere om sosu-uddannelserne nederst. I en oplæringsstilling indgår du i vagtplanen på dagvagter på hverdage på den enhed, du bliver tilknyttet. Du deltager med de andre medarbejdere i de plejefaglige og sundhedsfaglige opgaver og i hverdagsaktiviteter som måltider, gåture mv. Du bliver ansat på fuld tid og får en månedsløn, som svarer til en voksenelevløn (ca. 22.800 kr. eksklusive pension) i hele forløbet, dvs. fra oplæringsstillingens start og indtil du er færdiguddannet. I 2021-2022 er 84 blevet ansat i en oplæringsstilling hos os. Langt størstedelen af dem er nu i fuld gang med at uddanne sig til deres nye drømmejob som enten sosu-hjælper eller sosu-assistent. Og vi glæder os til at tage imod dem her i Københavns Kommune, når de er færdiguddannede. Læs om de tidligere erfaringer med oplæringsstillingerne her: Kæmpe succes: Corona-ledige vælger SOSU-uddannelser . Hvad kræver det af dig – og hvordan søger du? Vigtigst af alt forventer vi, at du er motiveret for at arbejde med mennesker, og at du forstår at kommunikere klart og empatisk med både de ældre borgere, kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere. Du skal: være indstillet på at starte på grundforløbet til social- og sundhedsuddannelserne den 14. august 2023 være fyldt 25 år opfylde adgangskravene til social- og sundhedsuddannelserne, dvs. du skal have bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau eller tilsvarende Ansættelsen er fra den 1. marts 2023 og uddannelsesstart i august 2023. Praktisk information Hvis du finder muligheden for en oplæringsstilling interessant og gerne vil høre mere, kan du tilmelde dig til vores onlineinformationsmøder. Tilmeld dig via dette link: Informationsmøder om oplæringsstillinger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen , hvorefter du modtager en invitation pr. e-mail. Datoerne for informationsmøderne er den 20. december 2022 og den 5. januar 2023. Du er også velkommen til at kontakte organisationskonsulent Christian Lund Munksgaard på 5161 9727. Du kan også finde mere information om os på www.vores-hverdag.dk eller på https://www.kk.dk/artikel/sundheds-og-omsorgsforvaltningen-som-arbejdsplads . En arbejdsplads med plads til udvikling og nytænkning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har omkring 10.000 ansatte, og forvaltningen står for 10 procent af al ældrepleje i Danmark. Vores ambitioner er tilsvarende store: Vi vil være foregangskommune på sundheds- og ældreområdet. Som medarbejder hos os har du mulighed for gennem dit arbejde at gøre en forskel for københavnerne. Du bliver del af en forvaltning, som sætter fagligheden højt og er frontløber på en række områder. Vi fokuserer på udvikling og nytænkning via fx. velfærdsteknologi. Vi ved, at medarbejdernes faglighed og trivsel er vigtige for, om vi i sidste ende skaber gode tilbud og omsorg for borgerne. Derfor satser vi på arbejdsglæde og kompetenceudvikling. Vores størrelse giver gode betingelser for personlig og faglig udvikling. Derudover har vi fleksibel arbejdstid, ret til fuldtid og en masse spændende medarbejderfordele. Kort om SOSU-assistentuddannelsen Som social- og sundhedsassistent er du med til at sikre, at borgerne får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du bliver en nøgleperson der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for pleje og rehabilitering. På uddannelsen får du bl.a. viden om grundlæggende pleje, praktisk hjælp, sygeplejefaglige opgaver, dokumentation og formidling. SOSU-assistent-uddannelsen består af Grundforløb 2, som varer 20 uger og derefter et hovedforløb på 2 år, 9 måneder og 3 uger. Gennemfører du de 6 måneder i en oplæringsstilling vil hovedforløbet blive lidt afkortet med ca 4-5 uger. Skoleperioderne på denne uddannelse er lidt under halvdelen af den samlede varighed. Den øvrige tid er du i oplæring (praktik) på en enhed. Kort om SOSU-hjælperuddannelsen Som social- og sundhedshjælper bistår du borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. På uddannelsen lærer du om den grundlæggende pleje, den praktiske hjælp samt dokumentation. Social og sundhedshjælper uddannelsen består af Grundforløb 2 på 20 uger og et hovedforløb på 1 år og 2 måneder. Du er på skolen ca. 1/3 af den samlede varighed, den øvrige tid er du i oplæring (praktik) på en enhed. Du kan læse mere om begge uddannelser på www.SOSUh.dk Du søger ved at sende en kort, motiveret ansøgning og CV inklusive dokumentation for uddannelse. Søg via linket senest søndag den 8. januar 2023 Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og 4, hvor du også vil høre mere om arbejdet på plejehjem/hjemmepleje og hvilke enheder, du har mulighed for at blive ansat på. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .