Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Amager og Hvidovre Hospitals barselsgangen søger sygeplejersker eller jordemødre, som vil være med til at give nye familier den bedste start?

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har i øjeblikket ledige vikariater til besættelse snarest muligt. Stillingerne er på 37 eller efter aftale. Afsnitsprofil: Barselsgangen, Hvidovre Hospital, har 46 sengepladser og vi sørger for at ukomplicerede førstegangsfamilier og familier med mere komplicerede forløb, får en god start. Vores pleje bunder i evidensbaseret viden og ”den gode sygepleje”. Vores vision er at alle familier oplever et fagligt kompetent og individuelt tilpasset forløb, hvor familierne efter indlæggelse hos os, føler sig set, hørt og imødekommet, så de er trygge ved forældrerollen og overgangen til sundhedsplejen. Vi er et engageret, udviklingsorienteret og ressourcestærkt team, bestående af sygeplejersker, jordemødre og en social- og sundhedsassistent, og vi vægter samarbejde og trivsel højt i en oftest travl hverdag. Vi varetager den kliniske undervisning for sygeplejestuderende og jordemoderstuderende, og prioriterer et godt og udbytterigt studemiljø. Til afsnittet er tilknyttet forskellige ressourcepersoner som, en assisterende afdelingssygeplejerske/klinisk udviklingssygeplejerske, to sundhedsfaglige koordinatorer for sårbare familier og kliniske undervisere. Vi arbejder systematisk med patientoplevet kvalitet, faglig refleksion og at pleje og behandling bygger på et samarbejde med patienter og pårørende. Som ny i afdelingen, har vi en mentorordning, som sikrer, at du kommer godt fra start. Vagtbelastningen er ca. 8-10 vagter på 4 uger. Weekendarbejde er hver 2. eller 3. weekend afhængig af ønsker. Vi søger en kollega: Der er uddannet sygeplejerske eller jordemoder Der sammen med os har lyst til at engagere sig i den faglige udvikling af barselsplejen Der vægter faglighed og professionalisme højt samt ønsker faglig og personlig udvikling Der brænder for den familieorienterede helhedspleje Der trives i et travlt og foranderligt miljø Der interesserer sig for og kan rumme patienter med svære psykosociale problemstillinger Der er mødestabile, har gåpåmod, godt humør og gode samarbejdsevner Der bidrager til et positivt arbejdsmiljø Vi tilbyder: Planlagt individuelt oplæringsprogram med mentorordning En arbejdsplads, hvor der er fokus på patienttilfredshed og patientinddragelse En arbejdsplads, der arbejder målrettet med forbedringsprojekter En dynamisk og positiv personalegruppe, der har fokus på at yde pleje af høj faglig kvalitet Et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet med trivsel og faglig udvikling Et afsnit hvor vi har fokus på familiedannelse Dygtige og hjælpsomme kollegaer med stærkt fagligt engagement Medindflydelse på egen vagtplan i Min Tid Vi brænder for vores speciale, og ønsker os kollegaer, der vil indgå i samarbejdet med samme ildhu. Evt. spørgsmål til stillingen stiles til assisterende afdelingssygeplejerske Carina Mejlgren von Bülow på telefn 3862 5595 eller mail: Carina.Maria.Mejlgren.von.Bulow@regionh.dk Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. januar 2023 Ansættelsessamtaler: Afholdes løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet