Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du pædagog med interesse inden for psykiatri, så se nærmere her!

  • Region Midtjylland ADA Sengeafsnit 9
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger  pædagog som brænder for psykiatrien og kunne have lyst til at være med til at gøre en forskel for vores spændende patientgruppe på sengeafsnit 9. Stillingen er på 37 timer/uge med blandede vagter – herunder som udgangspunkt weekendarbejde i 4 ud af 12  weekender i 8 timers vagter. Vi bestræber os på at du kun skal arbejde 2 typer i vagter (dag/aften eller dag/nat). Stillingen kan tiltrædes 1.11.22 Masser af udvikling på Sengeafsnit 9 - hvem er vi: Vi er et skærmet sengeafsnit med plads til 24 patienter. Vores specifikke patientgruppe er patienter med bipolar sygdom, unipolar sygdom, angst og vores sub speciale er PTSD. Vi varetager komplekse psykiatriske opgaver bl.a. har vi 1 intensive psykiatrisk sengeplads. Dette behandlingstiltag har fokus på intensiv psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk lidelse. På S9 indlægges patienterne f.eks. til observation af symptomer samt opstart af behandling. Hverdagen på S9 bærer præg af mange forskellige opgaver i løbet af en dag, men vi har særlig fokus på relations behandling, miljøterapi samt at udvikle et behandlingsmiljø uden tvang, herunder Safewards og nonfarmakologiske tiltag. Vi har fokus på at opkvalificere personalet med blandt andet uddannelse, undervisning og  supervision  for at give personalet de rette kompetencer til at kunne yde den bedst mulige pleje og behandling til patientgruppen. Hvorfor det er spændende og relevant at arbejde som pædagog i afsnittet: Som pædagog i afsnittet består dine daglige arbejdsopgaver i at være kontaktperson for patienter, indlagt i afsnittet. Du kommer til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens faglige viden og overvejelser er altafgørende. Du får mulighed for at bidrage med, udvikle og synliggøre den pædagogiske praksis i afsnittet. I arbejdet med patienterne spiller det kommunikative samt relationelle arbejde en vigtig rolle. Herudover arbejder vi miljøterapeutisk med bl.a. patientmøder, gåture, pædagogiske måltider samt andre blandede aktiviteter. Generelt spiller den pædagogiske støtte til opretholdelse/genetablering af en meningsfuld hverdag og dagstruktur en vigtig rolle. Her er den pædagogiske støtte til mestring af dette, i patientens øvrige kontekster udenfor psykiatrien, en vigtig faktor. Det pædagogiske øje for patientens øvrige sociale problematikker er tilmed vigtigt i behandlingen af patienten. Vi kan tilbyde: Det er vigtigt på S9, at vores nye kollega får en god start. Du tilbydes et individuelt tilpasset introduktionsprogram afhængigt af dine ønsker, faglige samt personlige kvalifikationer. Dine daglige arbejdsopgaver består i at være kontaktperson for patienter indlagt på S9. Du kommer til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens faglig viden og overvejelser er afgørende. Du vil have mulighed for supervision 1 x ugentligt. Du vil få tildelt en mentor. Der er mulighed for daglig refleksion Du vil få stor mulighed for faglig udvikling. Du kan eksempelvis blive tilbudt deltagelse på undervisningsdage ift. d patientgruppe. Vi er personalemæssigt en god blanding hvad angår uddannelse, køn, alder og erfaring og vi byder ind med de kompetencer og interesser, vi hver især har. Vi tilbyder et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer Ansættelsesvilkår og løn Løn - og ansættelsesvilkår sker desuden efter gældende overenskomst. Vi glæder os til at høre fra dig. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Hanne Elmo på telefon 91170896 eller souschef Pia Klint Mortensen på telefon 78472220. Ansøgningsfrist d. 03.10.22 Ansættelsessamtalerne vil foregå i uge 41 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.