Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til Center for Social Rehabilitering

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Værdsætter du et arbejdsfællesskab, der vægter en helhedsorienterede indsats for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse? Har du lyst til at bruge dine socialpædagogiske kompetencer til at sikre borgernes trivsel og udvikling? Så er du måske vores nye kollega! Center for Social Rehabilitering - Afdeling ”Handicap og Opgangstilbud” i Vejle, søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med borgere fra 18 år med fysik og psykisk funktionsnedsættelse, da en af vores kollegaer går på pension. Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Arbejdstiden vil ligge mellem 7-19 i hverdagene, med weekendvagt hver 8. weekend, lørdag og søndag fra kl. 9-18. Om jobbet Vores målgruppe er voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som bor i egen lejlighed. vi er et team bestående af 28 vejledere med en social -og sundhedsfaglig baggrund. Teamet er inddelt i mindre enheder, hvoraf denne stilling er i en enhed med 5 vejledere, som dækker 2 matrikler i Vejle by vi udfører opgaven i tæt samarbejde med myndighed, diverse aktører og borgerens øvrige netværk. Borgeren bevilges socialpædagogisk støtte ud fra servicelovens § 85. Afdelingen arbejder individuelt med borgerene ud fra deres funktionsnedsættelse og handleplan jf. servicelovens § 140 vi arbejder målrettet med dokumentation, indsatsmål og delmål vi er nysgerrige på, hvordan vi bedst kan støtte op omkring borgernes mulighed for et liv på egne præmisser den pædagogiske praksis er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ressourcer, ønsker og behov vi arbejder med støttesystemer, hvor borgerne har brug for at tilegne sig færdigheder for at opretholde det gode liv. Herudover arbejder vi kompenserende og vedligeholdende for sikre den enkeltes funktionsniveau og dermed livskvalitet Tiltrædelse: 1. december eller efter aftale. Vi forventer af dig: du er uddannet pædagog du har fagligt kendskab til handicapområdet, gerne med kendskab til psykiatri du har interesse for brug af digitale hjælpemidler, struktursystemer og forskellige apps, der kan understøtte borgerens selvstændighed du har flair for IT og kan dokumentere den socialpædagogiske indsats du er omstillingsparat og fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstider du kan arbejde selvstændigt, er tydelig på egne grænser, og kan tage ansvar for egne og fælles beslutninger du er velfunderet i egen praksis og god til relations arbejde du bidrager aktivt til vores gode arbejdsmiljø med humor og stort engagement du har kørekort Vi tilbyder dig: et tværfagligt kollegateam, der deler erfaringer, giver faglig sparring, samt vil udfordres fagligt en spændende og dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling faglige udfordringer og mulighed for indflydelse på udvikling af teamet. Vi vægter tydelighed og gennemsigtighed fastlagt faglig kollegial sparring og ekstern supervision en arbejdsplads med engagement og dygtige kollegaer at teamet arbejder ud fra at kunne bakke hinanden op i pressede situationer mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdsdag med skiftende arbejdstider, i samråd med planlægger/afdelingsleder en visionær organisation i udvikling en organisation, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø er optaget af, at afdelingen har et fagligt fokus – både på medarbejder- og lederniveau Ansættelsesvilkår Stillingen er en fast stilling med 37 timer og med tiltrædelse 1. december 2022 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Om os CSR er en del af Social & Psykiatri, som organisatorisk er placeret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Der ca. 300 ansatte i centret. CSR er Vejle Kommunes tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Centrets hovedopgaver er: At yde rehabiliterende støtte, hjælp, omsorg og genoptræning til borgere efter SEL §§ 82 og § 85. Støtten foregår som enten individuelle eller gruppebaserede tilbud og ydes dels borgernes hjem, i Sundhedshuset, centrets øvrige lokaler rundt i kommunen eller hvor medarbejderne aftaler at mødes med borgerne. at skabe meningsfulde aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, hvor borgerne kan henvende sig direkte og møde andre ligestillede at opsøge og give hjælp og støtte til borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99 at tilbyde sundhedsscreening til alle borgere, der modtager et tilbud i centret at løse mentoropgaver for Jobcentret at ansætte medarbejdere i ledsagerordningen efter SEL § 97 og Hjælperordningen efter SEL § 94 at administrere/udbetale løn og plejevederlag, SEL §§ 118 & 119-120 at facilitere at borgerne etablerer relationer med netværk i frivilligt regi eller i form af Peer-støtte Medarbejderne har primært en pædagogisk, socialfaglig eller en sundhedsuddannelse. Derudover er der administrative medarbejdere og et afdelingslederteam. Medarbejderne er specialiserede i teams inden for ADHD/autisme, erhvervet hjerneskadede, spiseforstyrrelser, opsøgende sygepleje, sindslidelse og udviklingshæmning. Flere oplysninger Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Mathiasen på tlf. 20 36 39 10 Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist d. 13. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt d. 25. oktober 2022. Straffe- og børneattest Vi indhenter straffe- og børneattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.