Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nytænkende udviklingssygeplejerske søges til Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Kræftafdelingen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Den kliniske sygepleje og patientforløbene i Kræftafdelingen er i løbende forandring. Vi søger derfor en udviklingssygeplejerske med analytiske evner og erfaring med at arbejde udviklingsorienteret. Din vigtigste opgave bliver at bidrage aktivt til udviklingen af klinisk sygeplejepraksis i Kræftafdelingen. Det kan f.eks. være ved at understøtte sygeplejerskers identificering og arbejde med udviklingsprojekter, arbejde med personalets kompetenceudvikling eller ved selv at nytænke og implementere forbedrede arbejdsgange i relation til kræftpatienternes forløb. Du vil blive formand for afdelingens dokumentationsgruppe, hvor du skal sikre kvalitet og ensartethed i den sundhedsfaglige dokumentation. Desuden vil du få ansvaret for afdelingens basiskursus for nyansatte sygeplejersker og afdelingens tværsektorielle uddannelsesforløb for erfarne sygeplejersker. Dine opgaver skal du varetage i samarbejde med kliniske sygeplejespecialister og andre stabsmedarbejdere, chefsygeplejersken, oversygeplejersker og afdelingens kliniske personale. Erfaring fra specialet er ikke et krav, men det er en forudsætning, at du ser det som en naturlig del af udvikling af sygeplejepraksis, at du selv tager del i den kliniske hverdag. Det vil konkret betyde, at du får to dage ugentligt i et af vores kliniske afsnit og tre dage om ugen til at arbejde med de mere administrative dele af udviklingen af klinisk sygeplejepraksis. Hvad forventer vi af dig? Du har en relevant videregående uddannelse efter sygeplejeuddannelsen Du er ambitiøs, nytænkende og du brænder for at udvikle klinisk sygeplejepraksis Du har gennemslagskraft og kan samarbejde tværfagligt Du kan tage medansvar for udviklingen af kræftsygeplejen ved at initiere, implementere, fuldføre, formidle, støtte og vejlede i konkrete udviklingsprojekter og udviklingen af kliniske retningslinjer Du kan lide at inspirere og motivere dine kollegaer og har gode pædagogiske kompetencer Du har interesse i at arbejde med sygeplejefaglig dokumentation og andre tværgående udviklingsopgaver i Kræftafdelingen Hvem er vi? Kræftafdelingen er en stor afdeling med to sengeafsnit, fire klinikker, to stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 600 mennesker fordelt på ca. 20 forskellige faggrupper. Afdelingen har årligt 8.400 nyhenviste patienter, ca. 130.000 ambulante besøg og ca. 10.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 55.000 strålebehandlinger og giver ca. 25.000 medicinske kræftbehandlinger. Vi har en stærk og lang forskningstradition inden for medicinsk og strålebiologisk kræftforskning. Vi er ligeledes vant til at arbejde med udviklingsprojekter og kompetenceudvikling i klinisk sygeplejepraksis, men vi ønsker at styrke denne del gennem et tæt samarbejde mellem klinik, udvikling og forskning. Det praktiske: Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse efter aftale. Stillingen er organisatorisk placeret i stabsfunktion til afdelingsledelsen med faglig reference til chefsygeplejersken. Du vil, som udviklingsansvarlige sygeplejerske blive en del af en større gruppe af sygeplejersker, ernæringskonsulent, sekretær og psykolog som arbejder i staben med forskning, udvikling og uddannelse i tæt sammen med afdelingens ledere. For yderligere oplysninger om afdelingen Kræftafdelingen - Aarhus Universitetshospital (auh.dk) – eller kontakt chefsygeplejerske Morten Keller, 7845 4901, mortkell@rm.dk eller klinisk sygeplejespecialist Pernille Skovlund, 7845 4910, Pernille.Skovlund@auh.rm.dk Ansøgningsfrist 02. oktober 2022 Ansættelsessamtaler finder sted den 05. oktober 2022 Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling . Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.