Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Neurologi, Fysio- og Ergoterapeut, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland Neurologi, Fysio- og Ergoterapi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger ikke robuste, agile supersygeplejersker... Vi søger positive sygeplejersker, der brænder for god og patientsikker sygepleje og finder akutte patientforløb spændende. Neurologisk Stroke afsnit er et godt sted at arbejde. Her er der en forventning til, at vi holder pauser, spiser madpakker og griner hver dag. Vi modtager dagligt mange akutte patienter direkte i afdelingen. Vi har et højt flow og kort liggetid. Du vil hos os få fin indsigt i de akutte patientforløb samt sygeplejeopgaverne, der typisk følger med. Forløbene spænder fra helt korte, akutte forløb til lidt længerevarende pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb samt pallierende forløb. Patientgruppen er meget varieret både i forhold til neurologiske diagnoser, alder og funktionsevne. Vi søger sygeplejersker til faste stillinger 37 timer/uge. Der er mulighed for ansættelse i en nyoprettet introduktionsstilling, som forløber over 2 år. Er du en erfaren sygeplejerske, der har behov for et sporskifte, byder afdelingen også på meningsfyldt arbejde for dig, hvor vi kan drage nytte af din erfaring og sammen videreudvikle den. Akut sygepleje: * Trombolysebehandling, hvor vi møder patienten i ambulanceporten og følger med i scanner og videre op i afdelingen. Instrumentelle sygeplejeopgaver: * Blærescanning og katerisation * Sondeanlæggelse * Brug af pumper ved medicingivning * Påsætning af Holtermonitorering og telemetri * På sigt også ultralydscanning af halskar. Sygepleje ved * dysfagi, afasi og mange andre neurologiske udfald * urolige og delirøse patienter * døende patienter * pårørendekontakt * komplekse udskrivelser Du bliver en del af et fagligt netværk: Vi arbejder i dagligdagen tæt sammen med læger, fysio- og ergoterapeuter, logopæder og neuropsykologer i afdelingen. Her bidrager vi med hver vor monofaglighed til den fælles løsning, og vi lærer undervejs meget af hinanden. Plejegruppen består af både sygeplejersker, sosa´er, fys og ergo. At have terapeuter i plejen giver os ekstra mulighed for gennem samarbejdet om plejeopgaver at lære om f.eks. mobilisation, lejring, CPAP, dysfagi og rehabilitering. Vi er et afsnit i meget positiv udvikling. Vi har et rigtig godt kollegialt samarbejde med kerneopgaven som fælles omdrejningspunkt. Vi har et godt arbejdsmiljø med plads til humor og gerne et socialt arrangement i ny og næ. Vi har som mål, at man altid skal glæde sig til og over sit arbejde, være stolt af det, og have overskud også efter en arbejdsdag. Vores introduktion tilrettelægges ud fra dine ønsker og behov, og den kan indebære: Opstart uden for normeringen. Mentorordning over minimum ½ år Løbende sidemandsoplæring Opmærksomhed på, at ikke alle skal lære på samme måde. Vi drøfter derfor løbende med dig, hvordan vi sikrer dig tilpas udfordring og samtidigt tilpas tryghed til at du kan lære. I neurologien bliver man godt klædt på til at være en dygtig sygeplejerske. Se stillings- og funktionsbeskrivelser her IT-kompetencer på brugerniveau forventes. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation. Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningsfrist den 16.10.22 Vil du høre nærmere, så kontakt oversygeplejerske Jytte Borg Madsen 30577286 / chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen 25141005. Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.