Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Unikke social- og sundhedsassistenter søges til unikke borgere på Østruplund - Specialcenter Syddanmark

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi er et højt specialiseret døgntilbud til voksne borgere, der er psykisk udviklingshæmmede med psykosociale udfordringer, hvoraf nogle af borgerne er domsanbragte. Borgernes udfordringer, foruden at de er udviklingshæmmede, er typisk tilknytningsforstyrrede, har ringe impulsstyring, lavt selvværd, er krænkende og/eller har problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker og ringe sociale kompetencer. Vi består af fire afdelinger, hvoraf tre af afdelingerne er boenheder og et aktivitetstilbud. Vi har 34 borgere i alt på Østruplund og cirka 100 medarbejdere. To af vores boenheder har brug for flere dygtige medarbejdere, til at varetage og arbejde rehabiliterende med vores udfordrede borgere, som kræver, at du har høj grad af mentaliseringsevne, stærke faglige redskaber til at forstå vigtigheden af, at være vedholdende i arbejdet med at få borgernes hverdag til at hænge sammen, med øje for hver dag at hjælpe med forbedret livskvalitet. Vi arbejder ud fra lige sundhed for alle – og det kræver, at du som sundhedsfaglig varetager sundhedsfaglige observationer og opgaver samt forstår vigtigheden af den nødvendige og påkrævede dokumentation. Vores indsatser har både fokus på de sundheds- og socialfaglige elementer i borgernes liv, da det er os, der skal sikre borgernes livsindhold. De har brug for støtte og vejledning til stort set alle aspekter i deres liv og du skal besidde lysten og tålmodigheden til at forstå og sætte dig ind i den enkelte borgers ønsker og behov. Enkelte borgere har ikke et verbalt sprog, hvor tegn til tale eller anden form for kreativ kommunikation anvendes. Dokumentation er vigtigt, for at sikre alle medarbejdere kan tilgå borgernes udvikling. Vi har brug for, at du forstår vigtigheden af at samarbejde tværfagligt og har særlige kompetencer i at samarbejde, da borgerne kræver at alle medarbejdere er samstemte i forhold til opgaverne for at minimere frustrationsniveauet og voldsomme hændelser. Vores tilgang er altid at være konfliktnedtrappende og selv være i low arousal. Vi arbejder evidensbaseret og ud fra best practice indenfor området. Endvidere har vi supervision og Specialcenter Syddanmark prioriterer løbende kompetenceudvikling. Vi har en god samlet viden om neuropædagogik, og er også understøttet af konsulenter. Vi arbejder tillidsbaseret og med høj grad af medarbejderindflydelse, da vi ansætter medarbejder med fokus på faglighed og med stærke samarbejdsevner. Du arbejder som udgangspunkt både i dag- og aftenvagter samt i weekends. Vi bestræber at du kan få indflydelse på dine arbejdstider. Ugentlig arbejdstid er mellem 29 og 37 timer. Du ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst. Vi glæder os til at læse din ansøgning, der skal søges elektronisk og med relevant dokumentation senest d. 25.9.22 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler ultimo september. Ring gerne til afdelingsleder Helle Beck Madsen på 23276532 hvis du har spørgsmål til stillingen.