Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation 1, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Bedøvelse og Operation 1
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ved afdelingen for Bedøvelse & Operation 1, Aarhus Universitetshospital er der en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller tidligere. Bedøvelse og Operation på AUH er er pr. 1. januar delt i 4 områder med hver sin afdelingsledelse. De 4 områder er følgende: B&O1, B&O2, B&O3 og Hjerte-Lunge-Karkirurgi. Stillingen er placeret inden for alle ansvarsområder i B&O1, - dvs. alle akutte og elektive anæstesirelaterede procedurer knyttet til Mave-tarmkirurgi, Urinvejskirurgi, Kvindesygdomme, Røntgen og Scanning samt medicinske specialer. Som afdelingslæge vil du i starten blive bredt introduceret til afdelingen. Efterhånden vil du få selvstændige ansvarsområder, og afhængigt af dine ønsker og afdelingens behov, kan du blive tættere knyttet til nogle områder. Vi søger en kollega, der har mod på og lyst til at håndtere en bred vifte af anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. Vi efterspørger følgende kompetencer: Speciallæge i anæstesi Fagligt kompetent med interesse for anæstesi til store operationer og komplekse perioperative forløb samt akutte tilstande Evner og interesse for ultralyd til diagnostik og blokader Gerne forskningserfaring, men ikke et absolut krav Gode evner for samarbejde og kommunikation Interesseret i at deltage i udviklingsprojekter i afdelingen Vi kan tilbyde en spændende afdeling med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling. Vi arbejder løbende på udvikling af perioperative forløb. Vi lægger stor vægt på godt arbejdsmiljø med plads til humor og høj prioritering af psykologisk sikkerhed for alle ansatte. Læs mere om jobbet i funktionsbeskrivelsen Løn- og ansættelsesforhold iht. overenskomsten vedr. Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, aktuelt i tilstedeværelsesvagt. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Den faglige bedømmelse vil ske på basis af dette skema som kan findes her Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Du er under din ansættelse forpligtet at orientere din nærmeste leder, hvis der sker ændringer i din autorisation. Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. stiles elektronisk til: Cheflæge Birgitte Brandsborg, Bedøvelses & Operation 1. Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Birgitte Brandsborg, birbrand@rm.dk, mobil 2684 4438. Ansøgningsfrist 25.september 2022. Der forventes ansættelsessamtaler i uge 39. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.