Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til Geriatrisk Afdeling G i Odense

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En stilling som ergoterapeut på 37 timer/uge ved Geriatrisk Afdeling G i Odense, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse den 01.12.22 eller om muligt før. På OUH arbejder vi med en rehabiliterende tilgang til vores patienter. Det betyder, at du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer samt afdelingens diætist. Ergoterapeuterne ansat i afdeling G varetager aktuelt opgaver i Geriatrisk Afdeling G, Fælles Akut Modtagelse FAM, Onkologisk Afdeling R, Hæmatologisk Afdeling X og Plastikkirurgisk Afdeling Z. Arbejdet foregår aktuelt inden for tidsrummet 7.30 – 17.00 og omfatter også lørdags- og helligdagsvagter. Der er aktuelt vagt ca. hver 5. lørdag med funktion i FAM og Geriatrisk sengeafsnit. Dine arbejdsopgaver Du vil indgå i en gruppe på 7 ergoterapeuter, som i fællesskab dækker ovennævnte afdelinger / specialer. Dine arbejdsopgaver vil typisk være ergoterapeutisk udredning og behandling i form af: Afdækning af tidligere funktionsniveau ADL-vurdering og træning Synkevurdering Kognitive vurderinger og træning Vurdering af behovet for behandlingsredskaber/hjælpemidler under og efter udskrivelse Vurdering af genoptræningsbehov og -potentiale, herunder udarbejdelse af genoptræningsplan Der vil være arbejdsopgaver i specialernes sengeafsnit samt ambulante konsultationer Som ergoterapeut deltager du aktivt i tværfaglige konferencer på sengeafdelingen samt tager aktivt del i den faglige udvikling inden for specialerne. Alt efter dine forudsætninger vil der finde oplæring sted. Vi søger en ergoterapeut der: Har en særlig interesse for den ældre akut syge medicinske patient, for kræftpatienter og for de plastikkirurgiske patientforløb. Har erfaring fra arbejde inden for et eller flere af de specialer, som afdelingen dækker Er bevidst om sin ergoterapeutiske rolle og har lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang med patientens behov i fokus Kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø Trives med en varieret hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt og samtidigt være opmærksom på gruppens samlede opgavevaretagelse. Er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver Udviser engagement og stabilitet Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere Om os I Geriatrisk Afdeling vil du blive en del af en gruppe på 7 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement og lyst til at gøre en forskel i hvert enkelt patientforløb. Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først, og det betyder, at vi overholder vores aftaler og inddrager patienten i relevante beslutninger. Du får mulighed for et selvstændigt arbejde med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene. Du vil blive en del af et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på hver sit faglige bidrag til det samlede forløb, og hvor faglig udvikling og forbedringer samlet set er til gavn for patienterne. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Ergoterapeutforeningen. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. Hvis du har spørgsmål Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Afdelingsterapeut Sussie Bine Thorslund, mobil 2048 9159, sussie.bine.thorslund@rsyd.dk Ergoterapeut og TR Sille Ingerslev Andersen, mobil 2165 6332, sille.ingerslev.andersen@rsyd.dk Ansøgningsfrist: tirsdag den 14. oktober 2022. Samtaler afholdes løbende, og ansættelse kan derfor ske før ansøgningsfristen.