Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visitationssygeplejerske med bred psykiatrisk erfaring søges til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation

  • Region Midtjylland RP Midt Psykiatriens Central Visitation
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ambitiøs psykiatrisk sygeplejerske med kompetencer til at bidrage til faglig udvikling Arbejder du selvstændigt og ansvarsbevidst? Har du lyst til at arbejde på et højt fagligt niveau med kompetente kollegaer? Og brænder du for psykiatri og patientrettigheder? Så er du måske vores nye kollega i Psykiatriens Centrale Elektive Visitation! Psykiatriens Centrale Elektive Visitation er en selvstændig enhed, som ledelsesmæssigt er forankret i Regionspsykiatrien Midt i Region Midtjylland. Psykiatriens Centrale Elektive Visitation modtager alle elektive henvisninger på børn, unge og voksne til udredning og behandling i regionspsykiatrierne, hvor der visiteres til ambulant udredning/behandling. Psykiatriens Centrale Elektive Visitation rummer også Fælles Visitation for Demens – som er en selvstændig enhed, hvor der visitereres henvisninger på patienter, som skal udredes eller behandles for demens/hukommelsessygdom i Hukommelsesklinikkerne. Der visiteres således til 3 specialer på tværs af hele regionen – neurologi, geriatri og psykiatri. Få ansvar og bidrag til den faglige udvikling i vores fantastiske afdeling Visitationsteamet består samlet set af 1 ledende sygeplejerske, 7 visitationssygeplejersker og 5 lægesekretærer. Herudover er der speciallæger tilknyttet teamet. Vi er fysisk placeret i Silkeborg. Vores kerneydelse er at visitere henvisninger med henblik på udredning og behandling i den ambulante psykiatri på tværs af Region Midtjylland, hvor visitationen tager udgangspunkt i Danske Regioners Målgruppebeskrivelse. Den primære opgave er blandt andet at vurdere sværhedsgraden ud fra beskrevne symptomer og funktionsniveau i henvisningen.  Via dokumentation i EPJ visiteres henvisninger til udredning eller konkret behandlingstilbud/pakkeforløb, eller returneres til henviser, hvis patienten ikke vurderes at være i målgruppe for den ambulante psykiatri. Psykiatriens Centrale Elektive Visitation bygger på et grundlæggende ønske om lige vilkår og adgang for alle borgere i regionen. Formålet med central visitation er således at sikre, at patienten får det rette tilbud det rigtige sted fra starten. Funktionen skal ses i lyset af, at vi er forankret i en politisk styret organisation, og nogle af de redskaber som bruges aktivt i visitationen er blandt andet den ovenfor beskrevne målgruppebeskrivelse, sundhedsaftaler samt nationale og regionale retningslinjer. Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til at være medspiller i vores team; et team hvor det selvstændige og monofaglige er en nødvendighed, men hvor samarbejdet på tværs af fag og personlighed er det, der giver dynamikken i teamet. Vi er et effektivt team med stort henvisningsflow og fokus på høj kvalitet i vores fag. Vi arbejder selvstændigt, men med sparring i teamet og daglig konference med speciallæger. Derudover har vi en stor kontaktflade til praktiserende læger og ambulatorier i Regionspsykiatrierne i hele Region Midtjylland. Det er et krav, at du : har et højt fagligt niveau, hvor du evner at arbejde aktivt ud fra og har erfaring med ICD-10 har bred psykiatrisk viden og erfaring fra ambulant regi Vi forventer, at du: kan agere indenfor og i henhold til overordnede rammer, men samtidig kan tænke ud af boksen, når der er brug for en kreativ løsning er selvstændig og beslutsom, men evner at byde ind til positivt samarbejde er stabil og formår at skabe overblik er bevidst om dine kompetencer er omstillingsparat og har lyst til udvikling, nogle gange på daglig basis har sans for detaljen har humor og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø har gode kommunikative evner skriftligt og mundtligt kan EPJ på brugerniveau Vi prioriterer din introduktion og udvikling af dine kompetencer Vi tror på, at alle – uanset erfaring – har brug for tid til at være ny. Derfor har vi et solidt introduktionsforløb, så du får mulighed for stille og roligt at blive sat ind i arbejdsgangene og dine kommende arbejdsopgaver. Vi tror også på, at man får de bedste medarbejdere, når man giver dem medindflydelse. Derfor får du indflydelse på dine arbejdstider, dine arbejdsopgaver og udviklingen af dine kompetencer. Vi tilbyder derfor : tæt og intensiv faglig oplæring med ugentlig fælles evaluering et arbejdsmiljø med godt humør og højt til loftet et team, der er engageret og motiveret for opgaven et fagligt højt niveau højt informationsniveau selvledelse/selvstændig opgaveløsning inden for faste rammer, samt mulighed for hjemmearbejde Hvis du tænker, at vi kunne være et godt match for hinanden og mener du at kunne bidrage til den faglige udvikling af visitationspraksis i Region Midt, så sæt dig til tasterne og send os en ansøgning. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen i dagtiden alle hverdage med start den 1. december 2022. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Spørgsmål? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Dorte Hede på tlf.: 2119 3621 eller koordinator Anne-Mette Coulson på tlf.: 3063 7187. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest søndag den 16.10.2022. Du sender din ansøgning elektronisk med cv og dokumentation for tidligere beskæftigelse via linket i stillingsopslaget. Samtaler forventes afholdt mandag den 24.10.2022 over middag. Se funktionsbeskrivelse her http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X885F2380FBEBBE9FC12581F000235673&level=701633&dbpath=/edok/editor/701633.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.