Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gruppeleder til dagtilbuddet på demenscentret Pilehuset

  • Københavns Kommune Pilehuset Bystævneparken
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en gruppeleder til vores dagtilbud, der ønsker at gøre en forskel for vores borgere og kollegaer. Om os Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Der er 124 borgere og ca. 200 ansatte i huset. I vores hus er vi tværfagligt ansat i vores seks afdelinger. Vores erfaring fortæller os, at tværfaglighed er en vigtig forudsætning for at yde den bedst mulige pleje og omsorg for mennesker, som har fået demens. Vores afdelinger er fordelt på seks enheder: Demensenhed til borgere med Alzheimers og vaskulær demens. Enhed med midlertidige aflastnings- og vurderingspladser. Specialenhed for borgere med Huntingtons sygdom. Specialenhed for borgere med frontotemporal demens. Specialenhed for borgere med erhvervet hjerneskade. Dagtilbud for borgere med demens, som bor i eget hjem. Vi er et hus med højt til loftet og plads til kreativ udfoldelse. Vi ser muligheder hos vores borgere. Vores vigtigste opgave er, at borgerne oplever trivsel, og det er den vej, vi udvikler os fagligt. Vi prioriterer mono- og tværfaglige møder højt. Vi højner vores faglige kvalitet ved løbende at anvende den personcentrerede metode DCM. En gang årligt tager vi på temadage med en overnatning. Vi afholder interne temadage med fagligt indhold seks gange årligt. Hver afdeling afholder fællesmøde hver sjette uge. De mange gode resultater skabes til daglig af et dygtigt og engageret, tværfagligt personale, der består af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, som i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats. Som medarbejder i huset skal du deltage i tværfaglige teamdage, så samarbejdet med de øvrige medarbejdere/vagthold kan koordineres. Som gruppeleder i vores dagtilbud skal du hjælpe med til at sikre, at den enkelte borger oplever livskvalitet bl.a. gennem pædagogiske aktiviteter borgerne får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg) rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgerne, så funktioner bevares og måske endda styrkes Som en del af det tværfaglige team indgår du også i arbejdet omkring borgerne. Vores forventninger til dig som ny kollega er, at du har en sundhedsfaglig uddannelse har erfaring med ledelse har erfaring fra demensområdet ved, hvad der skal til for at motivere medarbejdere og skabe en afdeling, hvor drift, trivsel og kvalitet går hånd i hånd Vores nye gruppeleder skal være robust og have en stabil personlighed – du lader dig ikke sådan slå ud af kurs, og du forstår at bevare overblikket være god til at aflæse, leve sig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser have gode sproglige og kommunikative evner, som kommer til gavn i dokumentationen og i samarbejdet med de øvrige fagligheder ikke være bleg for at hjælpe til dér, hvor behovet er – i Pilehuset løfter vi i flok være fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle sig – og ikke mindst også lære fra sig i samarbejdet med sine kollegaer blive en del af vores fællesskab, hvor faglig udvikling, tværfaglig sparring og synlig ledelse er en del af vores hverdag Du vil referere afdelingslederen, som vil være din nærmeste sparringspartner. Løn- og ansættelsesvilkår Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Der er tale om en fastansættelse. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt i dagvagt, hvor arbejde i weekenden og eftermiddagen kan forekomme. Tiltrædelse er snarest muligt efter aftale. Arbejdsstedet er Bystævneparken i Brønshøj. Mere information Har du spørgsmål eller brug for mere information, kan du kontakte forstander Charlotte Agger på 2688 2526. Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV og uddannelsesbevis. Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .