Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske, Sengeafsnit, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde i et spændende og ambitiøst fagligt miljø med tværfaglig berøringsflade og et stort ledelsesrum, så er det måske lige dig, vi står og mangler. Vi søger pr. 1. december 2022 eller efter aftale en visionær og engageret oversygeplejerske til en fast stilling i sengeafsnittet. Der vil være mulighed for overlevering af tidligere nu konstitueret oversygeplejerske. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (LMT) Vi arbejder efter vores værdier: Kan vores kram, Arbejder sammen, Altid på tæerne- fremme i skoene, Humør i arbejdet . Afdelingen er kendt for at forene faglig kvalitet og effektiv drift med forskning og udvikling på internationalt niveau. Vi bedriver "forskningsbaseret indsats mod sygdom". Afdelingen er meget forskningsaktiv; der er tre professorer og både læger, sygeplejersker, diætister og bioanalytikere deltager aktivt i forskningsprojekter. LMT er en afdeling med et sengeafsnit, en klinik med dagsbehandling og ambulante besøg, et laboratorium samt diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på flere faggrupper. Afdelingen har årligt ca. 7000 patienter, fordelt på 2200 indlæggelser og 9000 sengedage og ca. 20.000 ambulante besøg. LMT er kendt for et godt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, diætister, bioanalytikere, sekretærer, samt andre faggrupper i afdelingen. Der er ansat to kliniske diætister, som varetager ernæringsopgaver i både sengeafsnit og klinik. Desuden varetages specielle laboratorieundersøgelser af egne bioanalytikere. Sengeafsnittet Afsnittet har 26 senge, hvor der behandles patienter fra hele landet med medicinske sygdomme i lever, mave og tarm f.eks. leverkræft, tarminsufficiens og inflammatoriske tarmsygdomme. Der er ansat ca. 37 sygeplejersker og 4 social- og sundhedsassistenter, der alle er engagerede i at udvikle og udføre den bedst mulige sygepleje og søger faglig fordybelse. Sygeplejen er organiseret i teamstruktur med fokus på "makkerskab" med henblik på at sikre den højeste faglige standard og mulighed for udvikling og sparring. Sygeplejersker medvirker til uddannelse af kolleger indenfor specialet både nationalt og internationalt, og afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende og SOSU-assistentelever, lægesekretærelever, diætiststuderende samt medicinstuderende. Vi lægger stor vægt på et godt og motiverende arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere har mulighed for at gøre deres bedste for patienterne. Der er et godt samarbejde mellem TR, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelse med det formål at understøtte dette. Fokus på ledelse Oversygeplejersken er synlig daglig leder af afsnittet, hvor nærledelse af personalet er i fokus. Det forventes, at oversygeplejersken i sin ledelse fungerer tæt på personale og klinik, og kan fordele og uddelegere. Oversygeplejersken vil i funktionsledelsen for sengeafdelingen arbejde sammen med den ledende overlæge, ledelsesmæssigt referere til og sparre med afdelingsledelsen. Oversygeplejersken vil indgå i en tværfaglig ledelsesgruppe på 21 personer og have samarbejde med sengeafsnittets sygeplejefaglige koordinator om den daglige drift. Desuden er der et tæt samarbejde med kliniske vejledere, specialeansvarlige sygeplejersker og den introduktionsansvarlige sygeplejerske i afsnittet samt stabsfunktionerne i afdelingen såsom den kliniske sygeplejespecialist, den udviklingsansvarlige sygeplejerske og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. De tager alle et stort medansvar for udviklingen og kvaliteten i sygeplejen. Herudover er der mange berøringsflader eksternt på AUH relateret til tværgående funktioner, samt koordinering af patientflow. Vi arbejder med at se på intelligent uddelegering af oversygeplejerskens arbejdsområder, med henblik på styrkelse af leadership i ledelsesopgaverne. Vi tilbyder en afdeling, der er anerkendt for høj kvalitet i vores behandling og pleje af patienter med lever-, mave- og tarmsygdomme på hoved-, regions- og højtspecialiseret funktionsniveau har dygtige og engagerede ansatte giver mulighed for faglig og personlig udvikling mulighed for videreuddannelse har et godt ry som uddannelsessted i alle faggrupper har et levende forskningsmiljø har en ledergruppe samt et AMU- og MED-udvalg, der aktivt bakker op om ambitionerne præges af godt tværfagligt samarbejde, venlig omgangsform og godt humør. Vi søger en oversygeplejerske, som har gode ledelseskompetencer opøvet gennem både erfaring og uddannelse har en lederuddannelse på minimum diplomniveau har betydelig integritet og en synlig og anerkendende ledelsesstil kan inspirere og udvikle både den enkelte medarbejder og gruppen har gode samarbejdsevner, naturlig gennemslagskraft, er beslutningsdygtig og kommunikerer klart har lyst til at lede i et miljø præget af kompleksitet, etiske dilemmaer, forandring og mangeartede krav trives med mangeartede kontaktflader til en række forskellige faggrupper kan bevare roen og overblikket i ledelsesmæssigt udfordrende situationer samt i perioder med højt arbejdstempo i medarbejdergruppen. Har du erfaring fra specialet er det en fordel, men det er ikke afgørende. Dine ledelsesmæssige færdigheder og lysten til at anvende dem i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus har størst betydning. Dine evner til at kommunikere, tage beslutninger og til at indgå i strategisk planlægning og ledelse vil derfor være vigtige. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger se vores hjemmeside: Lever-, Mave- og Tarmsygdomme - Aarhus Universitetshospital Eller kontakt afdelingsledelsen ved chefsygeplejerske Kirstine Leth Hjort tlf.nr.: 2873 0595. Ansættelse og aflønning Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital og sendes via nedenstående link. Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2022.  Samtaler forventes at finde sted den i uge 43. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.