Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Ørestad Plejecenter – et profilplejecenter hvor kunst og kultur skaber livsglæde og fællesskab

  • Københavns Kommune Ørestad Plejecenter - 6. sal
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Kan du lide at arbejde i et visionært og udviklingsorienteret plejecenter? Team 6 sender en dejlig kollega videre og mangler derfor en til at fylde et par store sko. Det er i fast dagvagt – nogle dage fra kl. 07.00 og nogle dage til kl. 15.15 og med fast weekendvagt hver tredje weekend. Team 6 er et lille team og du får fire dagvagtskolleger, fire aftenvagtskolleger og bliver kontaktperson/sundhedsfaglig ansvarlig for tre-fire beboere. Du har lyst og evne til at arbejde i den borgernære hverdag i et tillidsfuldt og inddragende samarbejde med dygtige kolleger, engagerede borgere og pårørende. På Ørestad Plejecenter tager vi på tværs af faggrupper fælles ansvar for kerneopgaven: At Ørestad Plejecenter danner ramme om et frit, trygt og meningsfuldt liv for de personer som bor, arbejder eller kommer i huset – ved at inspirere og involvere hinanden hver eneste dag. Byens bedste beboere og medarbejdere – og hele tiden bedre Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgerne behov – og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse. Plejecentret arbejder med IHI-inspireret forbedringsmetode, og har opnået flotte resultater med det. Du bliver en afgørende medspiller i disse processer. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger – og derfor er der ikke langt fra ide til handling hos os. Medarbejderne siger: ”her er fællesskab og faglig sparring”, ”man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer”, ”her kan man virkelig udvikle sig fagligt”, ”her er tydelig og lydhør ledelse”, ”gode inspirerende kolleger i en hverdag, hvor ikke to dage er ens”. Vi ønsker en ny kollega, som bruger sin faglighed til at inddrage borgerne i plejen har humor, let til smil og et glimt i øjet kan vejlede og give faglig sparring til kolleger og elever/studerende har erfaring med demensramte personer interesserer sig for borgeren som ”det hele menneske” og derfor ser muligheder i at tilpasse pleje og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv gør op med ”som vi plejer”, ser muligheder i det ukendte, har lyst til at lære noget nyt og bruger sin indlevelsesevne til at skabe trygge rammer for borgerne, og er en god sparringspartner for kolleger. omsætter sin faglige viden om hygiejne, både i pleje og køkken Dine vigtigste opgaver skabe den bedste hverdag for vore beboere, hver dag tage sundhedsfagligt ansvar for medicinhåndtering og uddelegerede opgaver planlægning og udførelse af personlig pleje i høj kvalitet læse og dokumentere i Cura kende retningslinjer og træde i karakter i akutte situationer planlægge vagten og dens opgaver sammen med kollegerne tage ansvar for og deltage i kvalitetsarbejdet i huset Vi tilbyder introduktionsperiode og oplæring ud fra fælles program engagerede, smilende og nysgerrige kolleger oplæring i brugen af Cura og øvrige systemer høj kvalitet i medicinhåndtering og opgaveløsning mulighed for opkvalificering og kurser ud fra Københavns Kommunes kursuskatalog fælles supervision og teamfokuseret udvikling Vi tilbyder grundig intro, mentorordning og fagligt samspil med dine nye kolleger. Vi er gode til sjov og hygge, og er et velfungerende team. De øvrige dagvagter er en sygeplejerske, to assistenter og en pædagog. Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Ørestad Plejecenter ligger i byudviklingszonen Ørestad Syd. Metroen går lige til døren. Se kommunens hjemmeside for yderligere information om at arbejde i Københavns Kommune, her kan du også hente ældrepolitikken og kommunens sundhedspolitik. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 35 timer om ugen og ledig fra den 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale. Lønnen forhandles efter gældende overenskomst. Vil du være vores kollega? Vil du vide mere, så kan du kontakte teamleder Trine Klintebjerg på 2492 0039. Søg via linket senest torsdag den 29. september 2022 Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 39 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .