Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk projektsygeplejerske Hæmatologisk forskningsenhed (HFE)

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Klinisk projektsygeplejerske Hæmatologisk Forsknings Enhed (HFE-X) Vi er kommet med på baby boom bølgen i Hæmatologisk forskningsenhed, og har derfor virkelig brug for 2 barselsvikarer til vores team. Forskningsaktiviteten i Hæmatologisk afdeling er stærkt stigende. Vi deltager i flere tidlige-fase -og komplekse studier og har brug for at opgradere de kliniske kompetencer. Vi har med stor succes ansat kliniske projektsygeplejersker tilknyttet vore to sengeafsnit og ambulatorium. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet enten X1 eller X2, men vi ønsker fleksibilitet, således at i kan dække ind for hinanden på de 3 forskellige afsnit ved protokollerede behandlinger. Ansættelsen er en dele stilling (50/50) mellem forskningsenheden og klinikken med weekend vagt i sengeafsnit hver 4. weekend. Ansættelse per 1. december 2022 og som minimum 12 måneder frem. Du bliver blandt andet ansvarlig for: i tæt samarbejde med projektsygeplejerskerne og projektbioanalytikerne, at planlægge, koordinere, gennemføre og implementere det kliniske forløb i forskningsprojekter. at varetage de kliniske opgaver i forskningsprojekterne, herunder administration af medicin, observation af patienten, blodprøvetagning, EKG samt øvrige sygeplejerelaterede opgaver, foreskrevet i protokollen. at supportere kliniske kollegaer i forhold til varetagelse af de kliniske opgaver i relation til forskningsprojekter at sikre præcis og korrekt dataindsamling i forhold til det enkelte forskningsprojekt at undervise og supervisere dine kollegaer i klinikken i henhold til de enkelte relevante protokoller. Vi tilbyder overalt i afdeling X. Et velfungerende og tæt tværfagligt team, hvor fagligheden er i højsæde. Et stabilt og dedikeret personale over alt i afdelingen. En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov. Systematisk tilrettelagt faglig drøftelse, ca. hver 6. uge De bedste kollegaer som har fokus på de sociale relationer og har humoristisk sans. En hverdag præget af en uformel tone blandt dig og dine kollegaer Et job hvor du bliver nøglepersonen i forhold til sikre at behandlingerne følger protokollernes forskrifter. Et job hvor du sætter en ære i, at være bindeled og frontfigur i arbejdet med at forbinde klinik og forskning Et tæt samarbejde med de protokol ansvarlige læger og øvrigt personale i afsnittene. Kollegaer med høj faglighed og stor viden inden for det hæmatologiske speciale. Om dig : Du har minimum 2 års klinisk erfaring, gerne inden for kræftspecialet Du har interesse i at bygge bro imellem forskning og klinik Du læser og forstår engelsk, alt skriftligt materiale er på engelsk. Du er imødekommende, serviceorienteret og har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sans for overordnede elementer og detaljer Du har overblik, god ordenssans og er selvmotiverende Du har lyst og evner til at undervise og dele viden på tværs i afdelingen Du er fleksibel og kan samarbejde tværfagligt Du er indstillet på at arbejdstiden følger opgaverne I afdeling X er vi bundet sammen af et særligt værdifællesskab; Vi arbejder sammen Vi tager ansvar Vi tænker nyt Vi skaber sammenhæng. Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Både internt i forskningsenheden og i afdelingen som helhed mærkes den gode stemning. Vi vil gerne hinanden og er fælles om at ville det bedste for patienten. Læs vores værdibog her Se afdelingens LindkedIn-profil Se afdelingens Facebook-profil Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regionernes lønnings- og takstnævn og efter gældende forhåndsaftale for kliniske projekt sygeplejersker. Der vil ligeledes være mulighed for tillæg for relevant efteruddannelse. Vil du vide mere? Så kontakt meget gerne daglig leder af forskningsenheden Pia Pedersen på tlf. 51830096. Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Signe Helweg-Mikkelsen, mail Signe.Helweg-Mikkelsen@rsyd.dk eller på tlf. 24459770 Ansøgningsfrist er den 5. oktober 2022 kl. 23.59. Hvis du bliver kaldt til samtale, kontakter vi dig tirsdag d. 11. oktober Samtaler finder sted fredag d. 14. oktober 2022 mellem klokken 12 og 14.