Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du gerne bruge alle facetter af din sygepleje, i tæt samarbejde med de bedste kolleger, i det hæmatologiske speciale på Afdeling X?

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

I afdeling X er vi bundet sammen af et særligt værdifællesskab; Vi arbejder sammen Vi tager ansvar Vi tænker nyt Vi skaber sammenhæng. Kan du se dig selv i dette, så læs videre. Vi har brug for dig i Hæmatologisk Ambulatorium, fordi netop du brænder for at skabe sammenhæng i de forskellige patientforløb. Du trives med den grundlæggende sygepleje, men søger også en hverdag, hvor du bruger især den akutte og pallierende del af dit fag. I ambulatoriet behandler vi patienter med leukæmi, lymfe- og knoglemarvskræft samt godartede blodsygdomme. Da vi er en afdeling med meget forskningsaktivitet, vil du også være med til at give behandling til de af vores patienter, som er med i protokollerede forsøg. Vores patienter er tilknyttet afdelingen i lang tid, og derfor får du som sygeplejerske et tæt forhold til dem. Det er en givende relation, som kræver noget særligt af dig – både fagligt og personligt. Det er bl.a. det, som gør vores arbejde meningsfyldt og gør, at vi hver dag møder ind til alvorligt syge patienter med overskud og godt humør. Vores gode humør er noget, vores patienter ofte påpeger, at de sætter stor pris på.Helt essentielt er det, at du aldrig giver slip på hverken patienter eller pårørende, før det komplette forløb er tilrettelagt, og både patienter og pårørende er velinformerede. Personalet er delt op i tre teams, der er opdelt efter diagnoser, men som går på tværs ved behov. Som sygeplejerske på Hæmatologisk afdeling er du aldrig alene. Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, får du et skræddersyet uddannelsesprogram, så du bliver klædt godt på til opgaven. Vi sikrer grundig introduktion og oplæring gennem mentorordning, individuel tilrettelagt sidemandsoplæring samt fastlagt refleksion. Men overalt vil du møde kolleger, som er interesseret i at lære fra sig, og også gerne tager mod det, som du kommer med. Det er vigtigt for din overordnede forståelse for patientforløbene, at du ved, hvordan tingene foregår i hele afdelingen, ikke kun i ambulatoriet. Derfor e t tæt samarbejde med sengeafsnit, hvor du arbejder min. 1/3 af dine vagter. Hvordan disse vagter planlægges, aftales med din oversygeplejerske. Du arbejder hver 4. weekend i sengeafsnit Afdeling X er en meget social afdeling, og derfor vil det med tiden være en helt naturlig del af dit arbejdsliv, at du også arbejder tæt sammen med kollegaer i sengeafsnittene, fordi vi kender hinanden så godt på tværs. Du får også: Mulighed for efteruddannelse, hvor du kommer tilbage til afdelingen, når du har afsluttet din uddannelse Rig mulighed for specialefunktioner, da vi har flere nøglepersoner inden for områder som palliation, rehabilitering, seksualitet osv. Mulighed for at deltage i afdelingens mange tværfaglige arbejdsgrupper En spændende hverdag, hvor du varetager kemoterapi, transfusioner og anden medicinsk behandling Et tæt samarbejde med projektsygeplejersker og projektbioanalytikere fra vores forskningsenhed, omkring patienter i protokollerede forsøg Et tæt samarbejde med sengeafsnit, hvor du arbejder min. 1/3 af dine vagter. Hvordan disse vagter planlægges, aftales med din oversygeplejerske. Du arbejder hver 4. weekend i sengeafsnit Er du allerede nu interesseret og nysgerrig, så kontakt meget gerne afdelingssygeplejerske Annemarie Mikkelsen på tlf. 2894 0073 eller Charlotte Bang Pedersen på tlf. 2034 2502 eller Camilla Ulrich Hess 2170 8468, for mere information. Du er også meget velkommen til at besøge os i ambulatoriet og få en kop kaffe eller the. Læs mere om afdeling X: Virksomhedsgrundlaget Kompetenceprofil for sygeplejersker Værdibogen Se afdelingens LindkedIn-profil Se afdelingens Facebook-profil Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Regionernes lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Ansøgningsfrist d. 22. september 2022. Samtaler forventes snarest derefter Stillingen er ledig snarest muligt eller senest pr. 1. november 2022 OUH beslutning pr. 1.9.22 Stillinger med primær tilknytning til ambulante funktioner skal tænkes sammen med arbejde i sengeafsnit (minimum 1/3 i sengeafsnit) eller tilsvarende aften-, nat- og weekendvagter i andre funktioner.