Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi gør os klar til fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og søger sygeplejersker til at løse denne opgave - vil du være med?

  • Billund Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Der sker mange og store forandringer på sundhedsområdet i disse år. Nye planer for sygehusenes- og primærkommunernes virksomhedsområder vil se dagens lys, samtidig med at den demografiske udvikling kalder på handling. Vi ønsker og glæder os til at være med i denne udvikling. Vi vil være bedst mulig forberedt, og laver derfor en total ” makeover ” af Kompasset – Billund Kommunes midlertidige pladser. Med optimeringer på både personale siden og på de fysiske rammer, samt en tilførsel af sygeplejefaglig ledelse. Fremover vil al personalet på Kompasset blive samlet under en ledelse hvilket vil betyde, at vi kan arbejde meget mere Team orienteret. Kompasset vil være rammen for de borger som er for syge til at være hjemme, men som med en behandlingsplan fra sygehuset eller egen læge kan forsætte pleje og behandling i et særtilbud i hjemkommunen. Derudover er der mulighed for genoptræning og aflastning af borger indenfor somatikken. Et borgerforløb på Kompasset vil altid starte i Visitationen som koordinere opstarten og er med i hele forløbet. Kompasset er fysisk beliggende på, Sydtoften i Grindsted, hvor du også finder et plejecenter samt Sundhed og Træning. Kompasset er et ud af 3 tilbud i Billund kommune. De to øvrige tilbud er til borgere med udfordringer indenfor demens (Værestedet) og psykiatri (Skibet). Der er 16 pladser på Kompasset og indskrevne borger visiteres som udgangspunkt til et 3 ugers ophold, men dette kan variere med både kortere og længere ophold. På Kompasset tager vi afsæt i kerneopgaven på Voksenstøtteområdet. Vi arbejdere ud fra en borgervendt tilgang- hvor borgerens nysgerrighed, selvstændighed, ønsker samt værdighed matches med en tværfaglig tilgang baseret på fleksibilitet, sammenhæng, målorientering og udviklingsorientering. Du vil blive inddraget i mange forskellige liv - med forskellige baggrunde, sygehistorier og funktionsniveauer. Deres fremtid skal vi hjælpe med at sætte kursen på. Hvem er DU?: Du er glad for og god til instrumentel sygepleje Du synes pleje og behandling af de mest syge borgere er spændende Du vil gerne arbejde med både sygehus- og hjemmeplejeopgaver– det rummer Kompasset Du kan arbejde rehabiliterende Du er god til at samarbejde og koordinere Du er faglig stolt Du fungerer godt i pressede og komplekse situationer Du har en vis flair for IT og måske kendskab til NEXUS FSIII Du er erfaren eller ny uddannet – vi vil gerne møde dig! Hvad kan vi tilbyde: En spændende og afvekslende arbejdsdag Et job som har elementer fra alle hjørne af sundhedsvæsnet Sparring mono – og tværfagligt Kurser og undervisning både internt og eksternt Ansættelse på timer tal der passer dig Dag/aften eller ren aften Stor indflydelse på egen vagtplan Vagt hver 4 weekend i gennemsnit som udgangspunkt, evt. med 10-12 timers vagt Nærværende ledelse Hvorfor skal du søge job på Kompasset?: Fordi du gerne vil sætte dine kompetencer i spil Fordi du gerne vil have indflydelse på fremtidens sundhedsvæsen Fordi du ønsker faglig udvikling Fordi du vægter det tætte samarbejdet med borgeren og de pårørende højt Fordi du ønsker at arbejde hvor der er fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø Billund Kommune har pr. 1 november 2021 lavet en forhåndsaftale med DSR vedr. særlig lønindplacering. Du er meget velkommen til at ringe eller komme på besøg for yderligere information. Sygeplejefaglig leder af Kompasset Teamleder Billund Ude Birgit Wammen Andersen 20803614