Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemødre til Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus. Vi har fuld fart på udviklingen, og vi vil gerne invitere dig med ombord.

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Der sker så meget godt på fødselsområdet i Region Syddanmark. Vi har en visionær ledelse, som sammen med dygtige kolleger står klar til at byde DIG velkommen, så alle de gode tiltag kan komme ud at leve hos de gravide og fødende familier i Trekantsområdet: Vi har udvidet tiden til første jordemoderkonsultation Vi har sat ekstra tid af til fødselssamtale midt i graviditeten Vi er klar til at tilbyde førstegangsfødende to barselsbesøg i hjemmet, som alternativ til to døgns indlæggelse Vi arbejder med at udvide vores Kendt Jordemoderordning, så flere gravide kan bliver omfattet Vi har indledt et frugtbart samarbejde med dygtige rådgivere i Mødrehjælpen, som både giver sparring til jordemødre og gravide familier Vi arbejder med nybygning af rammer til neonatal- og barselsafsnit, for at holde familien samlet Vi arbejder med at styrke tilbud og rammer til familier, som oplever spædbarnsdød Vi arbejde med at udvide tilbuddet om samtaler og supervision for både patienter og personale efter traumatiske forløb Vi har planer om at etablere sansefødestuer til gavn både for de fødende og personalet Vi arbejder med digitale løsninger, kommunikation og en mere aktiv SoMe profil Vi arbejder med styrket faglig ledelse i fødeafsnittet Vi arbejder med forskning og deltager aktuelt i flere spændende forskningsprojekter, hvor der også er plads til dig Vi arbejder med ønskeskema og individuelle ønsker til arbejdsplanen. Hvad kan vi tilbyde Vi har 6 faste stillinger på fuld tid til besættelse pr. 1.11.2022 eller snarest derefter. Som jordemoder hos os kan du udfolde dine kompetencer til fulde – både som nyuddannet og som mere erfaren jordemoder.  Vi er en mellemstor specialafdeling med jordemødre i mange forskellige funktioner, som tilgodeser et dynamisk og varieret jordemoderliv. Du kan fx kombinere dit arbejdsliv indenfor: Fødeafsnit med omkring 3.400 fødsler i 2022 Graviditets senge (indlagte svangre) Igangsættelsesklinik og akutte ambulante patienter Sonografi, som del af vores dygtige føtalteam Tidlig barselspleje af fødende, som udskrives indenfor 24 timer efter fødslen Hjemmebesøg til tidligt udskrevne, inkl. hælblodprøve, hørescreening og efterfødselssamtale i hjemme Efterfødselsklinik til vurdering af bristninger, hælblodprøve, hørescreening og efterfødselssamtaler Fødsels- og familieforberedelse – både virtuelt og fremmøde på mindre hold Jordemoderkonsultationer inden for basisgravide, fødselsaftaleteam, tvillinger, ammesamtaler, gravide med overvægt, diabetes og andre sårbarheder – dette i hele Trekantsområdet, og måske tæt på der, hvor du bor. Ud over alt det faglige, er involvering i afdelingens udvikling og det kollegiale af stor betydning hos os. Vi har en jordemodergruppe, som støtter hinanden, og bidrager til et godt arbejdsmiljø, dels på arbejdspladsen, men som også har et stort hjerte for at bidrage til arbejdsmiljøet i fritiden. Du skal ikke blive overrasket, hvis du inviteres på jordemoderkaffe, at deltage i et løb med dine kollegaer, at gå ture sammen, at være i en jordemoder-mødregruppe, eller at spise sammen inden en vagt. Vores kendetegn er en stærk kollegial ånd omkring faget, men ligeså meget omkring hinandens velvære på en arbejdsplads hvor tætte relationer, følelser og fagligheder er på spil. ”Hos os er vi alle lige – vi griner, græder, knokler og hygger sammen. Når jeg møder ind i vagt smiler jeg altid, når jeg ser hvem der er i vagt ud over mig. Jeg har verdens skønneste, skøreste og dygtigste kollegaer” Anne, jordemoder siden 2014 Vi er en arbejdsplads, hvor vi prioriterer, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen, ved blandt andet at have en dygtig skemalægger, som er dedikeret denne opgave. Vi ved det hænger uløseligt sammen – og vi skal værne om begge dele. Vi har koordinerende jordemødre hele døgnet, som er med til at sikre en tryg opstart som nyansat, men som også er garant for et højt fagligt niveau til sparring, uanset din anciennitet og faglige erfaring. Nyuddannede jordemødre tilbydes grundig introduktion Vi er en afdeling med en god faglig kultur for forbedring og faglig sparring inden for det enkelte forløb, men som også i en større og bredere forstand ønsker at gå forrest i at forbedre fødselsbetjeningen gennem forskning, kompetenceudvikling og innovation med brug af dine gode ideer. Vi er en afdeling med stort fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og forståelse for hinandens kompetencer; vi har et tæt samarbejde med både læge, sygepleje- og sekretærgruppen. Vi er en afdeling, der er der er optaget af at være patienternes fødested, og den individuelle svangreomsorg og fødselsoplevelse. Her arbejdes blandt andet målrettet med Fælles Beslutningstagning. Vi er også en afdeling som uddanner fremtidens kolleger; du får mulighed for at bidrage til uddannelse af jordemoderstuderene, medicinstuderende, uddannelseslæger, ambulanceredder-elever m.v Vi tilbyder STAN-undervisning og certificering Vi tilbyder Akupunktur-kursus Vi tilbyder et ekstra løft til basislønnen i form af et funktionstillæg, der udmøntes allerede fra dit 2. år og 4. år som vagtbærende jordemoder ved Region Syddanmark. Vores ønsker til dig Er uddannet jordemoder med dansk autorisation Er engageret, fagligt dygtig og ønsker at bidrage til at løfte fagligheden Kan arbejde selvstændigt i forhold til jordemoderens virksomhedsområde og tør påtage sig det fornødne jordemoderansvar også i samarbejdet med afdelingens læger ved komplikationer. Har lyst og kompetence til at byde ind på de udviklingsmuligheder, der er i afdelingen Er jordemoderfagligt visionær med stort fokus på patientinvolvering og det sammenhængende patientforløb Er en god teamspiller, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og vores (lærings)kultur Er fleksibel og omstillingsparat – og god til at samarbejde på alle niveauer Har humor, gode pædagogiske, empatiske og kommunikative evner Hvis du arbejder i lægepraksis, er selvstændig eller har anden funktion, som kan kombineres med arbejde hos os, er du meget velkommen til at kontakte os for en snak om muligheder, fx med delt ansættelse. Løn- og ansættelsesforhold Aflønning sker efter gældende overenskomst og med den særlige honorering, som er aftalt for vagtbærende jordemødre i Region Syddanmark. Ansøgningsfrist : 6. oktober 2022, samtaler er planlagt til 11. oktober 2022. Vi er dog åbne for løbende samtaler, så tidspunktet kan aftales ud fra dine muligheder. Har du spørgsmål Du er meget velkommen til at kontakte Vicechefjordemoder Stine Storm, tlf.: 76362476 / mail: stine.storm@rsyd.dk Vicechefjordemoder Trine Karlsen, tlf.: 23834958/ mail: trine.viskum.karlsen@rsyd.dk Chefjordemoder Anne Uller, tlf. 40423062/ mail : anne.uller2@rsyd.dk Om Afdelingen Du kommer til at indgå i en afdeling med ca. 100 kompetente og engagerede jordemødre. Der er tradition for, at vi løfter i flok. Der er humor og arbejdsglæde i en travl hverdag, og et både tæt og trygt tværfagligt samarbejde med vores dygtige læger. Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus er en af landets større specialafdelinger inden for kvindesygdomme, graviditet, fødsel og barselspleje. Afdelingen har ca. 250 ansatte og ca. 3400 fødsler årligt. Vi er en robust organisation, baseret på tillid, samhørighed og høj faglighed. Afdelingens vision er at levere kvalitet i topklasse og være en rejse værd, både for patienter og personale. Derudover uddanner vi fremtidens sundhedspersonale og udøver forskning og udvikling inden for det obstetriske og gynækologiske område. Sygehus Lillebælt er en organisation, der arbejder med udgangspunkt i værdierne respekt, ordentlighed, samarbejde og excellence. Fælles for os alle er, at vi sætter patienten først, gerne går forrest og gør vores arbejde bedre i dag end i går. Du kan læse om afdelingen på http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118