Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannet lægesekretær til Operation og Intensiv afdeling, Regionshospitalet Vi-borg.

  • Region Midtjylland Operation og Intensiv
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

I Operations- og Intensivafdelingen er en fast stilling som uddannet lægesekretær ledig fra 1. oktober 2022 eller snarest herefter. Om stillingen Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra patientrelaterede arbejdsopgaver på intensiv afsnittet, hvor der skrives for alle specialer i huset, skriveopgaver for akutlægebilen, diverse registreringsopgaver, modtagelse af patienter til narkosetilsyn og patienter til dagkirurgi, samt diverse ad hoc og administrative opgaver i samarbejde med læger og sygeplejersker. Kort og godt en hverdag, som sjældent ligger i faste rammer. Særlige ansvarsområder i stillingen er funktionen som PAS-nøgleperson, som forudsætter et godt kendskab til EPJ, samt lyst og flair for fejlretning. Derudover ansvarskoordinator for afdelingens hjemmeside. Funktionen som vejleder for afdelingens lægesekretærelever vil, når du er faldet til i afdelingen, også være indeholdt i denne stilling. I stillingen vil der med tiden blive indeholdt lørdagsdagvagter hver 3. lørdag. Vi søger en kollega, som Er uddannet lægesekretær. Er i besiddelse af imødekommenhed, empati, engagement og humør. Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt. Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer. Kan modtage og formidle ofte mange beskeder. Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale. Trives med en stor kontaktflade. Er bekendt med brugen af excell regneark og power point. Vi tilbyder Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse. Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor. Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar. Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum. Om afdelingen Operation og Intensiv afdeling består af flere afsnit: intensiv, operation, anæstesi, opvågning, dagkirurgi, skopiklinik og sterilcentralen. Der er i dag ansat 2 lægesekretærer. Operation og Intensiv afdeling er organisatorisk en del af det kirurgiske fællesskab, hvor der over året planlægges med 2 fælles personalemøder, og hvor funktionen som elevvejleder foregår i tæt samarbejde med vejlederne for kirurgisk afd. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 2114 2923, mette.olesen@viborg.rm.dk. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 25.09.2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted  uge 39 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.