Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Spændende stilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense for speciallæge i almen medicin, pædiatri eller endokronologi

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger pr. den 1. november 2022 eller snarest derefter en speciallæge i almen medicin eller andet relevant speciale til vores spiseteam i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Der er mulighed for deltidsansættelse, hvis dette ønskes. I teamet undersøger og behandler vi børn og unge i alderen 0-19 år med spiseforstyrrelser. Vi varetager både højtspecialiseret- og regionsfunktion inden for området, hvilket betyder, at vi ser mange børn og unge med forskellige former for komorbiditet og komplekse forløb. Vi har et velfungerende spiseteam, der består af tværfagligt personale. Vi mangler en speciallæge med somatiske kompetencer, der kan hjælpe med somatiske vurderinger af vores patienter. Herudover er vi også interesserede i en speciallæge, der kan deltage i eventuel medicinsk behandling af patienten. Afhængig af dine kompetencer er der også mulighed for at varetage samtaleforløb med patienten. Opgaven varetages i samarbejde med det tværfaglige team i børne- og ungdomspsykiatrien og i samarbejde med Børneafdelingen og Ernæringsklinikken på OUH. Afdelingen har en velfungerende lægegruppe med både speciallæger og læger under uddannelse. Du vil blive en del af lægegruppen på tværs af afdelingen og indgå i vores samarbejde og fælles sparring. Din hverdag vil være i det tværfaglige spiseteam, hvor der også er tæt samarbejde og sparring med andre faggrupper. Der er ikke vagtforpligtelse i stillingen. Dine kompetencer Du er speciallæge i almen medicin eller andet relevant speciale Du har gode samarbejdsevner og kan bidrage konstruktivt - også i komplekse krydsfelter med samarbejde i afdelingen såvel som tværsektorielt Du trives med travlhed og mange bolde i luften Du vil bidrage positivt til at bevare et godt arbejdsmiljø - både i teamet, men også på tværs i afdelingen Vi kan tilbyde En spændende stilling, hvor du får mulighed for at bruge dine somatiske kompetencer i samspil med psykiatrien Har du komptencer inden for terapi eller samtaleforløb, kan du få disse kompetencer i spil Dedikerede og kompetente kollegaer Mulighed for at udfolde dine faglige og personlige kompetencer i samarbejde med andre Mulighed for at deltage i forskning og kvalitetsarbejde Om afdelingen Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (BUP-O) er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingen er regionens universitetsafdeling på det børne- og ungdompsykiatriske område. Ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan dækker BUP-O hovedfunktionspatienter på Fyn, og hele Region Syddanmark på regions- og højtspecialiseret niveau. Det skaber muligheder og perspektiver i forhold til det daglige arbejde og den faglige udvikling.Vi vægter forskning og uddannelse højt. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er organiseret i to selvstrændige afdelinger henholdsvis i Odense og i Sydjylland. Vores afdeling er organiseret i fire funktionsområder og vores ambulatorier arbejder i teams inddelt efter diagnosegrupper. Afdelingen har et døgn- og dagafsnit med 22 senge, hvoraf de fire senge er til børn. BUP-O har i alt omkring 180 ansatte. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokalløndannelse. Dette betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark vil der være en prøvetid på tre måneder. Vi indhenter børne- og straffeattest. Vi gør opmærksom på, at Børne- og Ungdomspykiatri Odense er en røgfri arbejdsplads. Hvis du vil vide mere De er velkommen til at høre mere om stillingen hos cheflæge Maja Sidelmann Basnov på tlf. 40 35 41 77. Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. september 2022. Du kan læse mere om vores afdeling på www.psykiatrienisyddanmark.dk Vi glæder os til at høre fra dig