Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er uddannet pædagog, og ambitiøs med din faglighed? Så er det dig vi mangler!

  • Horsens Kommune Handicap, psykiatri og Socialt Udsatte
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Om Ane Staunings Vej Ane Staunings Vej er en spændende arbejdsplads for dig, som brænder for at gøre en forskel for borgere med særlige behov. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor fokus er på at forme fremtidens pædagogiske botilbud, bl.a. med et balanceret fokus på sundhedsfremme og flerfagligheder, samtidigt med at vi udvikler arbejdspladsen og det gode fælles arbejdsmiljø. Alt dette vil du blive en vigtig del af. ASTV en spændende arbejdsplads med dygtige kollegaer og en uformel omgangstone, og det er en arbejdsplads, hvor faglige og personlige forskelligheder ses som en styrke. ASTV er sammensat af 47 borgere fordelt i 3 huse, hvor målgruppen er kendetegnet ved at de alle besidder et udviklingshandicap- og har behov for støtte og hjælp til de fleste daglige gøremål. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er en vigtig del af dit arbejde, f.eks. pårørende, dagtilbud og sagsbehandlere. Du kommer til at være i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere og det forventes, at du kan kommunikere på forskellige niveauer alt afhængig af modtageren. Ane Staunings Vej er en spændende arbejdsplads, hvor gode kollegaer, uhøjtideligt miljø, personlig udvikling og initiativ er fokuspunkter. Du vil blive en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor vi alle hjælper hinanden. Hvad kommer du bl.a. til at arbejde med: Med din indsats og faglighed bliver du vigtig medspiller ind i at bidrage til at borgerne får et struktureret og selvstændigt liv. Kerneopgaven er at bidrage til at forløse borgernes potentiale. Det betyder, at du støtter borgerne i, at leve et selvstændigt og aktivt liv. Du kommer til at arbejde struktureret med pædagogikken hvor individet vægtes højt og med fokus på borgerens ressourcer og potentiale for udvikling. Største delen af borgerne har ligeledes behov for støtte og hjælp til personlig pleje, som også er en del af opgaven omkring borgerne. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er en vigtig del af dit arbejde, f.eks. pårørende, dagtilbud og sagsbehandlere. Du kommer til at være i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere og det forventes, at du kan kommunikere på forskellige niveauer alt afhængig af modtageren. Hvad forventer vi af dig: Du kommer til at indgå i, og vil blive en vigtig brik i, teamsamarbejdet, hvor team og enkeltpersoner i et team/afdeling tager ansvar for at lede opgaverne direkte omkring borgerne. Du skaber de bedste resultater ud fra fagligt definerede mål og indsatser og du støtter op om de fælles mål der er for borgerne, samt er loyal omkring beslutninger. En vigtig kompetence er også at kunne dokumentere borgernes udvikling, både gennem dagsnotater, men også gennem kontinuerlig dokumentation af mål og udviklingsprocesser for borgerne. Du viser ansvarlighed og tillid for at opnå de aftalte mål og er initiativrig og følger opgaver til dørs. Hvis der opstår vanskeligheder i en opgaveløsning søger du relevant hjælp hos kollegaer, ledelsen eller andre og du tænker tværgående og sammen med andre for at skabe en bedre løsning. Du tager ansvaret for den gode relation, bl.a. omkring borgerne, pårørende, samarbejdspartnere og i forhold til det gode fælles arbejdsmiljø, og evner at kommunikere på forskellige niveauer alt afhængig af modtageren. Du er en konstruktiv kollegaer der bidrager til et stærkt team og hele tiden søger nye og smartere løsningsmuligheder og er reflekterende over egen og andres praksis og kan omsætte disse refleksioner til en ændring af praksis. Du kan omstille dig på de ting du oplever i hverdagen når noget uforudset opstår, både i forhold til dine egne opgaver, men også i forhold til at hjælpe kollegaer. Vi ser meget frem til at høre nærmere fra dig Der er kørsel med minibusser og derfor foretrækker vi at du har kørekort til almindelig bil (kategori B) Ansættelsesvilkår Du vil som udgangspunkt blive ansat på 37 timer ugentligt. Timerne ligger på forskellige tider af døgnet, dvs. både dag, aften og hver anden weekend. Ansættelsesgrad på 32 eller 35 timer er også en mulighed hvis det er ønskeligt. Stillingen ønskes besat snarest Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Flere oplysninger For yderligere information kontakt: Afdelingsleder Søren Frifelt på tlf. 40 16 31 74 Afdelingsleder Janni Friis på tlf: 40 92 42 41 Ansøgningsfrist 05.10.2022 Der vil blive holdt samtaler løbende som vi finder egnede kandidater og ansættelse er hurtigst muligt. Straffeattest Vi indhenter straffeattest.