Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Serviceassistenter/ufagl. serviceassistenter til Intensiv og Operationsafsnit i Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Forsyning og Service - Serviceafsnit OP og Intensiv Nord
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde i en afdeling i rivende udvikling? Samt stor omskiftelighed og en flok gode kolleger, så tøv ikke med at sende en ansøgning til os i dag, da vi løbende vurderer de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Vi søger et antal nye kolleger med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge med opstart pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt. For stillingerne gælder følgende indhold: Transport, lejring, forflytninger og mobiliseringer af patienter Være en del af beredskabet ift. brand og hjertestop Håndtere en alsidig arbejdsdag med spidsbelastninger Håndtere/vurdere de enkelte arbejdsopgaver At du kan arbejde med rengøring At man er yderst samarbejdsorienteret At man har en positiv tilgang til udfordringer og forandringer At man kan arbejde på tværs af afdelinger Forventninger til ansøgere: Evt . en anden erhvervsmæssig baggrund og lyst til nye udfordringer At man er serviceminded Er moden og klar til et stabilt job Kendskab til arbejdsområderne Har erfaring med arbejdet med mennesker At du har – eller er villig til at tage – serviceassistentuddannelsen i henhold til overenskomsten på området, hvis du ikke allerede er uddannet Krav til ansøgere: Udadvendt Sociale kompetencer vægtes højt dels ift. arbejdets karaktér dels ift. kolleger Kan arbejde selvstændigt, men også i teams Skal kunne indgå i opgaveløsningen på; operationsstuer samt Intensiv afdelinger samt være en del af hjertestopteamet Serviceminded Yderst mødestabil Er fleksibel og omstillingsparat Kan arbejde i weekender og helligdage Er vant til at betjene pc, smartphones m.m. Formår at prioritere opgaverne i pressede situationer God fysik Læse, skrive samt tale og forstå dansk (minimum FVU dansk – bestået på trin 3 ) Vi kan tilbyde: En afdeling, hvor vi arbejder efter princippet om frihed under ansvar En uformel tone Et afvekslende, udfordrende og samarbejdsorienteret arbejde En flok gode kolleger Arbejdstiden er med skiftende arbejdstider dvs. dag, aften og nat, fordelt henover hele året, inkl. weekender og helligdage. Der skal påregnes weekend arbejde ca. hver anden weekend. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Stillings- og funktionsbeskrivelse Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022. Der er forventet tiltrædelse pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt og med en prøvetid på 3 måneder. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsleder Anders Hedegaard Knudsen på tlf. 20 28 98 80 på hverdage i tidsrummet fra kl. 9.00 til 13.00. Det med småt: Ansættelsen sker i henhold til Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever indgået mellem Danske Regioner, 3F og FOA. Pensionsbidraget indbetales til Pensiondanmark med mindre du skriftligt erklærer overfor Aarhus Universitetshospital, at indbetalingen ønskes til Pensam gruppen. For serviceassistenter der har pensionsordning i Pensiondanmark har 3F forhandlings- og aftaleretten. For serviceassistenter der har pensionsordning i PenSam har FOA forhandlings- og aftaleretten. Hvis du er under 23 år, sker ansættelsen dog i henhold til Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale