Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist søges til Plastikkirurgisk Afdeling Z OUH Odense Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Plastikkirurgisk Afdeling Z, søger klinisk sygeplejespecialist til sengeafsnit Z1 samt vores dagkirurgi og sårcenter. Sygeplejespecialisten skal sammen med sygeplejeledelsen, de øvrige kliniske sygeplejersker og personalet vil være med til at udvikle den plastikkirurgiske sygepleje. Ansættelsesstart pr. 1/12 2022. Fast stilling på 37 timer om ugen. I sengeafsnit Z1 og dagkirurgisk center samt sårambulatoriet, hvortil vi søger dig som klinisk sygeplejespecialist, behandler og plejer vi patienter indenfor store dele af det Plastikkirurgiske speciale. Det vil sige brandsårspatienter, patienter med hud- og modermærkekræft, patienter med kræft i mundhulen, mange former for rekonstruktion efter skader eller operation, fjernelse af overskyende hud samt rekonstruktion efter medfødte misdannelser og patienter med brystkræft, der i stigende grad bliver plastikkirurgisk rekonstrueret i samme seance. Vi behandler patienter med kroniske sår, særligt diabetes patienter og patienter med decubitus både i ambulante og indlæggelsesforløb. Vi følger vores patienter tæt i hele indlæggelsesforløbet, derfor har vi plastikkirurger, ortopædkirurger og endokrinologer ansat. Det giver tryghed for patienten og kvalitet i behandlingen. Det er et sygeplejefagligt meget bredt speciale, hvilket gør det attraktivt og udfordrende. Vi har sygeplejevisitation i sårdelen og tilsynsfunktion på hele OUH. Udvikling af sygeplejen i Plastikkirurgisk afd. Z1, dagkirurgi og sårcenter Vi arbejder kontinuerligt på at optimere patientforløbene for de Plastikkirurgiske patienter. Vi bruger telemedicinske løsninger, hvor det giver mening og udvikler hele tiden området. Vi vægter samarbejdet med primærsektoren særdeles højt Forskning og udvikling af sygeplejen har høj prioritet i afdelingen, der har sygeplejersker med i de nationale faglige sammenslutninger på flere niveauer. Udviklingen frem mod Nyt OUH er i gang og vi arbejder kontinuerligt med at implementere nye arbejdsgangen og smidiggøre indlæggelses - og behandlingsforløb med patienten i centrum. Den Syddanske forbedringsmodel er en del af rammen for udviklingen. Vi søger en klinisk sygeplejespecialist med følgende kvalifikationer: Har minimum 3 års klinisk erfaring, gerne inde for kirurgisk sygepleje Videreuddannelse på master eller kandidatniveau Pædagogiske kompetencer der kan bidrage til udvikling af sygeplejen i et lærende og udviklende miljø Arbejder systematisk på baggrund af data og bidrager til at skabe evidens for sygeplejen Har fokus på patienten og understøtter OUHs vision: Patienten først i alt hvad vi gør og siger Er en god tværfaglig samarbejdspartner og har organisatorisk forståelse Den kliniske sygeplejespecialists opgaver: Stillingen er fordelt med 50% klinisk aktivitet og 50% udvikling, og i den kliniske funktion kan indgå vagter I tæt samarbejde med oversygeplejersken og afdelingens øvrige personale på alle niveauer undersøger, udvikler, beskriver og implementerer den plastikkirurgiske sygepleje med en selvstændig tilgang Understøtte udvikling af sygeplejen med udgangspunkt i patientens ønsker og behov Motivere afsnittes personale til deltagelse i projekter og understøtter udviklingsarbejdet Deltage i relevante nationale aktiviteter Plastikkirurgisk afd. Z tilbyder: Individuel introduktion til Plastikkirurgisk afd. En afdeling med høj kompleksitet inden for det plastikkirurgiske speciale og sårspecialet En afdeling med et godt arbejdsmiljø og hvor dialogen er udgangspunktet i samarbejdet En afdeling hvor der er fokus på hjælpsomhed og samarbejde mellem afsnittene Planlagte dage til udviklingsarbejdet Et sygeplejefagligt personale med fokus på udvikling inden for alle områder mod Nyt OUH Vi har fokus på fagligheden i form af vidensdeling, sparring med kollegaer og deltagelse i relevante temadage og kurser. Vi har et godt samarbejde både monofagligt og tværfagligt. Du vil have organisatorisk reference til oversygeplejersken. Hvis du kan matche noget af ovenstående, er du måske den rette kandidat til et job som Klinisk sygeplejespecialist i Plastikkirurgisk Afdeling Z. Vi glæder os meget til at høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Maria Rasmussen på tlf. 40 22 02 87 eller chefsygeplejerske Kirsten Lildholdt på tlf. 65 41 27 80 for yderligere spørgsmål. Løn: I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal-løndannelse. Du skal ved ansættelse aflevere børneattest. Ansøgningsfrist d. 15/10 2022 kl. 12.00 . Ansættelsessamtaler afholdes d. 25/10 2022.