Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aktivitetsmedarbejder til Center for Demens - Lindehusene - Aktivitetscenteret Huset

  • Københavns Kommune Center for Demens - Lindehusene - Aktivitetscenteret Huset
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Kære aktivitetsmedarbejder Er du uddannet pædagog? Er du god til at skabe, samle og omsætte ideer til aktiviteter og fællesskaber i samarbejde med forskellige målgrupper? Har du erfaring med at engagere og koordinere frivilligt arbejde? Brænder du for demensområdet? Vi søger en aktivitetsmedarbejder 20 timer om ugen, der med afsæt i sin personlighed, erfaring og faglige kunnen vil stå i spidsen for at drive vores aktive pusterum for familier berørt af demens, aftenhøjskolen – et sted, der gennemsyres af åbenhed, kreativitet og fællesskaber på tværs skabt gennem involvering af frivillige kræfter, pårørende og personer med demens. Tilbuddet har til formål at skabe grobund for fælles oplevelser og samvær, der minder om et forenings- eller klubliv med mulighed for f.eks. fælles madlavning, motion, kor og diverse indendørs og udendørs aktiviteter samt aktivitetstilbud særligt målrettet mænd osv. Dine opgaver vil bl.a. være at Udvikle, igangsætte og drive konkrete aktiviteter Engagere og koordinere frivillige tovholdere Facilitere relationer og samarbejde mellem frivillige, pårørende og personer med demens Skabe konkrete aktiviteter og muligheder for fællesskaber på tværs mellem pårørende og mellem pårørende og personer med demens Medvirke til etablering og drift af pårørenderåd Vi søger dig, der Er uddannet pædagog Har erfaring med frivilligt arbejde – gerne som koordinator Har erfaring med brobygning, udvikling og drift af aktiviteter Har lyst til at gå forrest, er iderig og har masser af gåpåmod i arbejdet med at skabe nye fællesskaber for familier og par, der er berørt af demens Har stærke sociale, pædagogiske og psykologiske kompetencer Ser det som en fordel, at din arbejdsdag vil være omskiftelig og præget af ændringer i takt med, at vi gør os erfaringer Har erfaring med demensområdet og kendskab til udfordringer, som personer med demens og deres pårørende kan opleve i deres hverdag Du ansættes i Center for Demens - Lindehusene - Aktivitetscenter Huset, men vil primært have en brobyggende og koordinerende funktion til frivillige samt personer med demens inde på livet. Stillingen er på 20 timer om ugen og arbejdstiden vil være fleksibel med en del eftermiddags- og aftenarbejde for at imødekomme målgruppens mulighed for at deltage i aktiviteterne. Der kan forekomme arbejde i weekender. Om os Center for Demens - Lindehusene - Aktivitetscenter Huset er et aktivitetstilbud for hjemmeboende yngre borgere med demens. Vi er et tværfagligt team og en afdelingsleder, der holder til i De Gamles By på Nørrebro. Organisatorisk er vi en del af Center for Demens - Lindehusene med Træning og Rådgivning, Plejeboligerne Lindehusene A for yngre personer med demens og Lindehusene B for personer med mere fremskredne demenssygdomme. Samt et bydækkende rådgiverteam- og demensrejsehold. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Vi søger en aktivitetsmedarbejder med tiltrædelse den 1. oktober 2022. Yderligere information Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk og om Center for Demens på www.demens.kk Du er også velkommen til at kontakte forstander i Center for Demens - Lindehusene Lone Vistisen på 2328 6651. Søg via linket senest onsdag den 28. september 2022 Samtaler afholdes straks derefter. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .